'Nutuk' analizi için yetenekli ve hevesli genç arıyor

Devlet Bakanı Mehmet Aydın yetenekli ve hevesli gençlerden Nutuk'un söylem analizini yapmasını beklediklerini açıkladı


ANKARA - Devlet Bakanı Mehmet Aydın, yetenekli ve hevesli gençlerden birkaçının doktora çalışmasıyla Nutuk’un söylem analizini yapmasını beklediklerini açıkladı.
DSP Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi TBMM'ye sunduğu soru önergesinde Bakan Aydın’ın Nutuk hakkındaki bir konuşmasında "Nutuk, Nutuk diyoruz. Ama Nutuk, Avrupa’da dengi bir esere gösterilen bilimsel iltifat gösterilememiş ve bugün Nutuk’un ciddi bir tahlili, psikolojik tahlili, Nutku söyleyenin, natıkın kişiliğini de ortaya koyabilecek bir insan ve konuşma ilişkileri tahlilini ve aynı zamanda onun Türk kültürünün ana çerçevesi ve ana ruhu içinde yerinin ne olduğu ..." dediğini hatırlatmış ve "Bu konuda bir çalışmanız olmuş mudur?" diye sormuştu.
Aydın Erçelebi'ye verdiği yanıtında bilimsel düşünce ve araştırmaların ileri düzeyde olduğu ülkelerde Nutuk gibi eserlerin, edebi, tarihi, sosyolojik ve siyasi açıdan incelendiğini belirterek şunları kaydetti:
"Söylem analizi linguistik, antropoloji, kognitif psikoloji, sosyal psikoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi gibi pek çok bilimsel disiplinde başvurulan bir yaklaşım, bir yöntem olup, bir konuşmayı bir metni ait olduğu geniş ‘bilgi ufku’ içinde anlamayı amaçlar. ‘Eleştirel söylem analizi’ Batıda pek çok bilim kurumunda görülen bir faaliyettir. Bu faaliyet, Amsterdam Vrij Üniversitesinde özellikle tanınmış bilim adamı Teun A. Van Dijk’in çalışmaları sayesinde önemli bir noktaya ulaşmıştır. Bu konuda internet ortamında, Türkçe dahil, pek çok dilde tatmin edici bilgi bulunmaktadır."
Nutuk’un yetenekli ve hevesli gençler tarafından "Eleştirel söylem analizi" çerçevesinde incelenmesi ve doktora çalışması yapılmasında yarar gördüklerini belirten Bakan Aydın, bu yönde çabalarının sürdüğünü söyledi.
Nutuk’un söylem analizini yapabilecek araştırmacının, eserin zengin dilini anlayabilecek çapta olması gerektiğine dikkat çeken Aydın, "Nutuk’un söylem analizine yapabilecek araştırmacının, Atatürk’ün içine doğup büyüdüğü tarih, kültürel ve sosyal zemini derinliğine bilmesi ve pek tabii ‘Söylem analizi’ alanında uzmanlık düzeyinde bir yetişmişliği yakalamış olması gerekir. Öyle dördüncü soruda dendiği gibi ‘bir fikir sahibi’ olmakla bu iş olmaz." dedi. (Radikal)