Nâzım için şiir gibi içtihat

'Sanat korunmalı'
Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu, Nâzım Hikmet'in vatandaşlıktan silinmesi işlemine karşı Kemal İnebolu'nun açtığı davayı esasa girmeden reddeden 10. Daire kararını bozarken, sanatı korumak için herkesin dava hakkı olduğuna hükmetti.
Övgülü gerekçe
Kurul kararı: O, dünya edebiyatının en büyük şairlerinden. UNESCO'nun, 100. doğum yılı anısına 2002'yi Nâzım Hikmet yılı ilan etmesi bunun tasdiki. Ebediyen yaşayacak bir klasik olduğu için, hakkındaki işleme itirazda davacının menfaati var.
Esasa girilecek
Nâzım'ın nüfus kaydı Bakanlar Kurulu'nun 1951 tarihli kararına atfen 2002'de silinmiş, İnebolu da "Nâzım 1963'te öldü, bu işlem dayanaksız" diyerek dava açmıştı. Şimdi 10. Daire talebi karara bağlayacak.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Danıştay, Nâzım Hikmet'e vatandaşlık kapısını aralayabilecek davanın esastan görülmesini istedi ve onun vatandaşlıktan çıkarılması işlemine karşı herkesin dava açma hakkı olduğuna karar verdi.
Nâzım Hikmet'e kaybettirilen Türk vatandaşlığının iadesi talepleriyle örtüşen davayı İstanbul Barosu avukatlarından Kemal İnebolu açmıştı. İnebolu, Nâzım'ın vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin 25 Temmuz 1951 günlü Bakanlar Kurulu kararının geçersiz kaldığı ve uygulanamayacağına karar verilmesi için Danıştay 10. Dairesi'ne başvurmuştu. İnebolu, nüfustan çıkarma işleminin 8 Mart 2002 tarihli olduğuna dikkat çekmiş ve bu işlemin iptalini istemişti.
10. Daire davayı reddetmişti
10. Daire, vatandaşlık hakkının şahsa bağlı haklardan olduğu, dolayısıyla söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı'na karşı dava açılamayacağına karar vererek, davayı, ehliyet yönünden reddetmişti. "Nâzım Hikmet Ran 1963'te ölmüştür, dolayısıyla Ran'ın şahsıyla ilgili sonradan tesis edilen hukuka aykırı işlemler yargı denetimine tabi olmaz. Çağına ve topluma karşı duyarlı ve sorumluluk duygusu taşıyan her aydın evrensel bir sanatçının ölümünden sonra gerçekleşen hukuk dışı bir uygulama karşısında duyarsız kalamaz" diyen Kemal İnebolu ise, 10. Daire'nin kararına itiraz etmişti.
Son sözü Genel Kurul söyledi
Bu itirazı Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu inceledi ve 10. Daire kararını oyçokluğuyla bozdu. Genel Kurul, vatandaşlıktan çıkarma işleminin her vatandaş tarafından dava konusu edilebileceğine karar verirken, şöyle dedi: "Taraf ilişkisinin kurulabilmesi için gerekli kişisel, meşru ve güncel bir menfaat alakasının varlığı, davanın niteliğine göre idari yargı yerlerince belirlenir.
Nazım Hikmet Ran, Türk dünyasının ve 20. yüzyıl dünya edebiyatının en büyük şairlerinden olup, milletlerarası bir kurum olan UNESCO'nun, şairin 100. doğum yılı anısına 2002 yılını Nâzım Hikmet yılı ilan etmesi bu gerçeğin bir tasdiki olmaktadır. Nâzım Hikmet, Türk ve Doğu halklarının şiirini etkilemiş, şiirde yeni yollar açmış, geçmiş ve gelecek yüzyılların ebediyen yaşayacak klasiği olması itibarıyla, hakkındaki vatandaşlıktan çıkarma kararının nüfus kütüğüne tescil işleminin iptali istemiyle açılan bu davada, davacının güncel menfaati bulunduğu gibi, adı geçen şairin, ulusal sınırları da aşarak dünya çapında kabul görmüş bir sanatçı olması nedeniyle bir vatandaş olarak davacının kişisel ve meşru menfaatinin de ihlal edildiği anlaşıldığından, bakılan davada, davacının sübjektif ehliyetinin varlığı kabul edilmek suretiyle davanın esasının incelenmesi gerekmektedir."
Bu karar bağlayıcı olduğu için 10. Daire, bu kez avukat Kemal İnebolu'nun talebini her yönüyle tartışmak zorunda.


    http://www.radikal.com.tr/7670547670540

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.