O parça 'Tanrı'nınmış'

O parça 'Tanrı'nınmış'
O parça 'Tanrı'nınmış'

Parçacığın isim babası Peter Higgs, Barcelona daki müzede Einstein heykeliyle bir arada.

CERN, her yıl İtalya'nın Moriond kasabasında düzenlenen yüksek enerji fiziğinin en prestijli konferansında müjdeyi verdi: "Higgs parçacığını kesinlikle keşfettik."
Haber: KEREM CANKOÇAK* / Arşivi

Her yıl İtalya’nın Moriond kasabasında Yüksek Enerji Fiziğinin en prestijli konferansı düzenlenir. Bu yılki konferansta CERN’in Büyük Hadron Çarpıştırıcısında (LHC) yer alan ATLAS ve CMS deneylerinin sözcüleri Higgs parçacığının keşfinin kesinlik kazandığını bildirdiler. Geçen yıl 4 Temmuz 2012’de ilk olarak ilan edilen keşif, o günden bu güne yapılan yeni analizlerle doğrulanmış oldu. Arada geçen süre içinde analiz edilen veri sayısı ilk analizlerin iki buçuk katı büyüklüğünde. Yeni analizler gerçekten kuramın öngördüğü gibi Higgs mekanizmasının diğer atom-altı parçacıklara kütle kazandırdığını ortaya koyuyor.
Son analizlerde Higgs parçacığının diğer parçacıklarla nasıl etkileşim yaptığı ve kuantum özellikleri anlaşıldı. Higgs parçacığının spin dediğimiz bir kuantum özelliğinin olmaması gerekir. Ayrıca Higgs’in paritesi pozitiftir. Türkçede dönüşüm çarpanı diye ifade edilen parite, bir parçacığın bozon ya da fermiyon olduğunu belirler. Bütün madde parçacıkları fermiyondur (elektronlar, kuarklar vb gibi); bütün kuvvet taşıyıcı parçacıklar da bozondur (ışık, gluonlar, Higgs vb gibi). CMS ve ATLAS deneyleri bu özellikleri doğruladılar. Dolayısıyla keşfedilen yeni parçacık, 125 GeV kütleye sahip (hidrojen atomunun 125 katı) bir bozon ve Higgs mekanizmasına sahip.

Higgs bulundu da ne oldu?

Higgs mekanizması, ilk defa 1962’de Philip Warren Anderson tarafından ortaya atılmıştı. 1964’te birbirinden bağımsız 3 grup, mekanizmayı görelilik kuramına uygun hale getirdiler: Robert Brout ve Francois Englert; Peter Higgs ve Gerald Guralnik, C. R. Hagen ve Tom Kibble. Daha sonra Steven Weinberg ve Abdus Salam Higgs mekanizmasını kullanarak Standart Modelin temellerini kurdular. 50 yıl süren araştırmaların sonucundaysa 4 Temmuz 2012’de CERN’de Higgs parçacığı keşfedildi ve dün keşif resmen onaylandı.
Peki ama bu kadar para harcanan deneylerin ne işe yarayacağı sorusunun cevabı işin toplumsal boyutuna bakmamız gereğini doğuruyor. Biz fizikçiler sık sık şu soruyla karşılaşıyoruz: “Higgs bulundu da ne oldu?”
Bu soruya artık klasik olmuş bir yanıtla cevap verelim: 19. yüzyılın ortalarında elektrik ve manyetizma kuramlarını geliştiren büyük fizikçi Michael Faraday’a ‘bu keşiflerinin ne işe yarayacağını’ sorduklarında, ‘bilmiyorum ama bir gün bunlardan vergi alacağınıza eminim’ diye cevap vermiştir. Tarih Faraday’ı haklı çıkarmıştır, üstelik kimsenin hayal bile edemeyeceği teknolojik gelişmeleri yaratarak. Şu an elektronik çağda yaşıyoruz, yakın gelecekte hangi çağda yaşayacağımızı şimdiden kestirmek imkânsız.

Yeni teknolojik açılımlar

Şüphesiz bilim insanları vergilendirilmek için bilim yapmıyorlar. Merak ettikleri için bilim yapıyorlar. Bilim meraktan doğmuştur. Bizim maymun türümüz zaten diğer memeli türlerinden daha meraklıdır, ama özel olarak biz Homo sapiens’ler diğer kuyruksuz maymunlardan da meraklıyız. Zaten doğada en savunmasız türken bütün dünyaya hâkim olmamızın ve teknoloji geliştirerek diğer türleri yok edecek kadar çoğalmamızın temelinde yatan etmenlerden biri de bu bitmeyen merakımız. İnsan türü etrafını tanımak ister, bilmek ister. Dünya ne kadar büyük? Her şey nelerden meydana gelmiştir? Gökyüzündeki şu parlayan ışıklar da neyin nesi? Tepemizdeki gökyüzünün sınırı var mı? Bütün bu soruların akıl yoluyla cevaplanmaya çalışılması bilimi doğurmuştur.
Peki bu merak toplumda nelere yol açıyor? Tıpkı 150 yıl önce elektrik ve manyetizmanın birleştirilmesi sayesinde elektromanyetik teorinin geliştirilmesinin sayısız teknolojik icatlara yol açması gibi, yakın bir gelecekte de Higgs’in keşfinin (ve yapılabilirse elektro-zayıf kuvvetle nükleer yeğin kuvvetin birleştirilmesi demek olan büyük birleşik kuramın gerçekleştirilmesinin) teknolojik açılımları olacaktır. Bunu şimdiden öngörmek falcılık sayılmaz. Parçacık fiziği deneylerinin teknolojik sonuçlarını zaten günlük hayatımızda yaşıyoruz: Televizyon teknolojisinden hastahanelerdeki tomografi cihazlarına, Internetten IT teknolojilerine kadar birçok alandaki gelişmeler direkt olarak parçacık fiziği çalışmalarının yan ürünleridir. Bilgisayarlarımızın her yıl katlanarak daha hızlı çalışmasının temel sebeplerinden biri bilimsel araştırmalardaki gereksinimlerin karşılanmasına yönelik çalışmalardır. Bilim teknolojiyi üretir.

Türk fizikçiler de yer aldı

Bunun yanında basında kimi zaman ‘ışık hızı geçildi’, ‘Einstein’ın teorisi çürütüldü’ gibi magazin haberleri çıkmakta. Aslında bu durum kamuoyunda bilimsel keşiflere bir ilgi olduğunu gösteriyor. Yapılması gereken bu ilginin doğru bir şekilde giderilmesidir. Türkiye gibi bilimsel kültürü çok zayıf olan ülkelerde bu ilgi kolaylıkla doğaüstü açıklamalara kayabilmekte ve bilimin inandırıcılığını zayıflatmaktadır. Bilimsel kuramların sürekli değişen, birbirini yanlışlayan birtakım fikirlerden ibaret olduğu zannedilen toplumumuzda bilim haberciliği özel bir önem taşımaktadır. Modern bilimin 400 yıllık serüveni içinde yaşadığımız evreni anlamamızda bize çok şeyler kazandırmıştır. Bilime dayanmayan hiçbir düşünce de doğrulanmamıştır. Şüphesiz bilim evrendeki her şeyi açıklayamamaktadır ama şu an için elimizdeki en doğru yöntemdir. Dolayısıyla Higgs parçacığının keşfi de bu büyük bilimsel serüvenin köşe taşlarından biridir ve bulmacanın bir parçasını daha görmemizi sağladı.
Türkiye’den giden fizikçilerin 1995 yılından bu yana CERN deneylerine aktif olarak katılması bu kefişte küçük de olsa bir katkımızın olması ayrıca bir sevinç kaynağı oluşturuyor bizim için. Einstein’ın fizik öğrenimi gördüğü yıllarda Türkiye’de üniversitenin bulunmadığı göz önüne alınırsa, Higgs keşfine Türk üniversitelerinin katkıda bulunması Cumhuriyet’ten bu yana epey yol kat ettiğimizin en önemli göstergelerinden biridir.
* Doç. Dr., İTÜ Fizik Bölümü
Konuyla ilgili ek okuma: 101 Soruda Kuantum, K. Ford, Alfa Yayınları 2013.


  http://www.radikal.com.tr/112521311252135

  YORUMLAR
  (5 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Kütle tanımı değişmiş olmalı(!) - gerçeklik

  Kütle tanımı iyi anlaşılmadan higs bozununun fonksiyonu tam olarak anlaşılamaz. Higs parçacığı fermiyonların bozonlar tarafından fermiyona dönüştürülmesiyle görevli bir parçacık olmasıyla mı fermiyonlara kütle kazandırdığı yoksa fermiyon sadece fermiyon olduğu için mi kütleye sahip olduğu sorusunun cevabının verilmesi lazım. Örneğin enerjinin kütlesi var mı,kütlenin enerjisi olduğu gibi? Kısacası kütleden ne anladığınız, anladığınızı sanıp üzerinde yorum yaptığınız şey için çok önemli. Titreşen kuantın kendi üzerine anti parçacağıyla zamanda seri olarak örtüşerek kapalı hale gelmesiyle fermiyon olarak kütleli madde oluşturuyorsa, şu halde kütle fermiyonlaşmayla direkt alakalıdır. Yok eğer serbest yayılım 1 dönmeli spinle kuvvet taşıyıcılığı yapan bozonlar da sırf kuant olduk ları için kütleye sahiplerse o halde, kütle tanımı daha genel olarak enerjinin varlığıyla alakalıdır. Ama biz 1 spinli ve süperpoze olabilen kuvvet taşıyıcı bozonların kütlesinin olmadığını biliyoruz. Demek ki kütle tanımı değişmiştir.

  Bilim ve Modern İnsan - demirparcai

  Maalesef bir bilim adamının 21. yy en büyük keşfinin önemini savunmak zorunda olması ve magazinel ve hatalı bir kaç haberi dahi bilime ilgi uyandırıyor gerekçesiyle desteklemesi, yorum yapanların on binlerce kanıtı olan, labaratuvar ortamında gerçekleştirilmiş evrimi inkar etmeleri insanoğlunun hala ne kadar cahil ve ilkel ve bilim adamlarının da bu durumu düzeltmede ne kadar aciz durumdan olduğunun göstergesidir.

  biz ve onlar ... - lostmountain

  konuya ilişkin sn. doçent'in söylediklerinden çok altına yazılan yorumlar ilgimi çekti.bunlardan daha keskin göstergeler vardır belki, fakat bana gördüğüm yetti : ekonomik olarak bağımsız ülkelerin artık yüzünü, bilime ve ortak hayata kolaylıklar getirmeye çevirmesinin koşulları nelerdir ?.inançla siyasanın, bilimin kesin ayrımı, evrim denildiğinde yükselen homurtunun bilimi yavaşlatmaya yetmeyecek şekilde kavramsallaşmış olması, kurumlaşmış bir bilim hayatı, sosyal anlamda barışmış farklılıklar, bir dünyaya gözünü açtığında öbürüne kulağını tıkamayan anlayış, etnik tahammül, güven v.s ...bunların hangisi bizde var diye sorduğumda aşağıya döşenmiş yazılara bakarak cevap veriniz...

  Bilimi küçük dünyanız için kullanmayın;zira bilim değerlidir. - gerçeklik

  Sizin maymun atanızın genlerine de kütle kazandıran higs parçacığının,sizin maymun atanızın hangi ruhuyla ve aklıyla bulunmuş olduğunu gerçekten merak ediyorum. Bulanların insan olduğuna lütfen dikkat edin;hala saçmalıklarınızın kurbanı etmeye ve daracık küçük ideolojilerinize pespaye yapmaya özel çaba sarf etmeniz hiç yakışık almıyor. Bulan sonradan akıllanan,bilinçlenen maymun değildir;sadece ve sadece insandır,hiç bir yalan,çıkar ve hedefte bunu değiştiremez. Higs bozunu açıklayamadığınız için var olmuş değil,var olanın küçük bir açıklanmasından başka da bir şey değildir. Bilime inanacağız ama bilime tapmayacağız.Çünkü bilim bir kavramdır ve yoktan yaratılanı insan merakı neticesinde araştırıp açıklamakla yükümlü insan aklının bir ürünüdür. O aklın evrimle oluştuğunu ve maymundan geldiğini iddia etseniz ve inansanız da bir başlangıcı vardır. Her şey yaratılanı yaratanının istediği şekilde açığa çıkarmak amaçlı gerçekleşiyor. Bulun bakalım higs parçacığının sonsuz küçük alt parçacığını ve mekanizmasını...Sonsuzlukta duran aklınıza şaşıyorum.Biraz daha evrim geçirmeniz lazım anlaşılan.

  - momentum

  "Türkiye gibi bilimsel kültürü çok zayıf olan ülkelerde bu ilgi kolaylıkla doğaüstü açıklamalara kayabilmekte ve bilimin inandırıcılığını zayıflatmaktadır." Bir kere de Türkiye lafı zikretmeden konuşun, içerideki tartışmalara getirip dayamayın her konuyu. Bizi dünyadan kopartan da bu zaten: "iç ortam" bizde Higgs bozonundan daha nihai bir referans. Millet Higgs bozonunu açıklarken biz bunun iç piyasada ne işe yarayacağını düşünüyoruz. Hem, bilimsel kültürü yüksek ülkelerde ne oluyor? Türkiye tek şeytan mı? Fransa'da onun için mi astroloji ve falcılık en yüksek seviyesinde ve bu işle uğraşan şarlatan eksperlerin sayısı rahiplerin iki katı kadar? Komünist lider Mitterand bile onlara giyme ihtiyacı duymuş. ABD'nde şarlatan panayır doktorlarının seanslarına devam edenlerin haddi hesabı yok. Millet ciddi ciddi aura'larla falan kafayı bozmuş. Biz de zannediyoruz ki bu mele-i ala vatandaşları hep bilim düşünür, felsefe konuşur ve briç oynarlar. Yok be, onların kafasını Fox Tv şekillendiriyor. Biri bir iyilik yapacaksa, Allah rızası için, kuantum cephesinde ne oluyor onu açıklasın. Uzmanları için bile zor ve anlaşılmaz olan bir konuyu basite indirgeyip de bize bir anlatsın. Biz sonra felsefemizi yaparız. Öyle veya böyle.