Öcalan artık müebbetlik

Ankara 2 No'lu DGM, uyum yasası gereğince yeniden önüne gelen dosyayı görüşerek, Öcalan hakkındaki idam cezasını ağırlaştırılmış müebbet hapse çevirdi.

Ankara 2 No'lu DGM, uyum yasası uyarınca 'savaş ve çok yakın savaş' tehdidi dışında idamın kaldırılması nedeniyle Abdullah Öcalan'a verdiği idam cezasını ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çevirdi. Şartla tahliyeden yararlanamayacak olan Öcalan, yaşamının sonuna kadar cezaevinde tutulacak.
Öcalan'ın dosyası, idam cezasına çarptırıldığı 29 Haziran 1999'dan sonra bugün yeniden Ankara 2 No'lu DGM'nin gündemine geldi. DGM heyeti, duruşma yapmaksızın Savcı Cengiz Köksal'dan da dosya üzerinden görüş alarak, Öcalan'ın idam cezasını ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezasına dönüştürülmesini benimsedi. Öcalan dosyasının gördüğü işlemlerin detaylı olarak anlatıldığı kararda, 4771 sayılı yasada geçen 'savaş ve çok yakın savaş tehdidi' kavramı da irdelendi. DGM'nin kararında, "Öcalan'ın dosyasının bu tehdit kapsamında görülemeyeceği,... hükümlü Öcalan'ın TCK'nın 125'inci maddesince ölüm cezasına mahkum edilmesine neden olan suç, savaş ve çok yakın savaş tehdidi hallerinde işlenmiş suçlardan olmadığından, hakkında 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1. maddesinin uygulanmasına karar verilmesi gerekmektedir" şeklindeki görüşle ifade edildi.
Ankara 2 No'lu DGM'nin Öcalan'ı yaşamı boyunca cezaevinde tutucak ve şartla tahliyeden yararlanmasını engelleyecek bugünkü kararının "hüküm" bölümü şöyle:¦
"1- Kurduğu silahlı terör örgütü PKK'yı, aldığı kararlar ve verdiği emir ve talimatlarla sevk ve idare ederek, devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmağa matuf eylemlerini eştirmek suçundan mahkememizin 29.6.1999 gün ve 1999/21 Esas, 1999/73 karar sayılı ilamıyla; TCK'nın 125. maddesi uyarınca ölüm cezasına hükümlü Şanlıurfa ili Halfeti ilçesi Ömerli köyü Cilt No: 029/01, Aile Sıra No: 18, Birey Sıra No: 13'te nüfusa kayıtlı Ömer ve Üveyiş'ten olma, 14.04.1947 asıl, 14.04.1949 tashih doğumlu Abdullah Öcalan hakkında verilmiş bulunan ölüm cezasının, 4771 sayılı kanunun birinci maddesinin (A) fıkrasına göre, müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmesine,
2- Hükümlünün suçu 3713 sayılı yasa hükümlerine göre terör suçu olduğundan, dönüştürülen müebbet ağır hapis cezasının infazının 4771 sayılı yasanın birinci maddesinin (B) fıkrası hükümlerine göre yapılmasına,
3- Mahkememizin 29.6.1999 gün ve 1999/21 Esas, 1999/73 karar sayılı ilamındaki hüküm fıkrasının diğer maddelerinin aynen uygulanmasına,
4- Karardan bir suretin İmralı Kapalı Cezaevi'nde bulunan hükümlüye tebliğ
edilmesi için DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasına,
5- Hükümlü vekilleriyle müdahiller ve vekillerinin sayıca çok oluşları dikkate alınarak, karar tebliğinin 2845 sayılı yasanın 21'inci maddesine göre, TRT aracılığıyla ilanen yapılmasına,
Dair yasa yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda Cumhuriyet Savcısının yazılı mütalaasına uygun olarak oybirliğiyle karar verilmiştir."