Öcalan kararı 12 Mayıs'ta

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Abdullah Öcalan'la ilgili nihai kararını 12 Mayıs'ta açıklayacak. Mahkemenin temyiz organı olarak görev yapan 17 yargıçlı Büyük Daire tarafından açıklanacak kararın, ilk kararla paralellik göstermesi bekleniyor.
Haber: GÜVEN ÖZALP / Arşivi

BRÜKSEL - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Abdullah Öcalan'la ilgili nihai kararını 12 Mayıs'ta açıklayacak. Mahkemenin temyiz organı olarak görev yapan 17 yargıçlı Büyük Daire tarafından açıklanacak kararın, ilk kararla paralellik göstermesi bekleniyor. Kararda asıl merak edilen konu mahkemenin tekrar yargılanma gereğine vurgu yapıp yapmayacağı. AİHM'nin 2003'te açıkladığı ilk kararda Öcalan'ın adil yargılanmadığına, gözaltı süresinin yasal olmadığına ve bağımsız olmayan bir mahkeme tarafından ölüm cezasına mahkûm edildiği için kötü muamele gördüğüne karar verilmişti. 12 Mayıs'ta açıklanacak olan kararın da aynı noktalara vurgu yapması bekleniyor.
Mahkeme, aldığı ilk kararda Türkiye'nin maddi ya da menevi tazminat ödemesine gerek görmediğini belirtmiş, buna gerekçe olarak ise saptanan ihlallerin davacının olası mağduriyetini gidermek açısından yeterli olduğunu göstermişti. Bununla birlikte Türkiye'nin yargılama masrafları karşılığı olarak 100 bin avro ödemesine karar vermişti.
Son karar Bakanlar Komitesi'nin
Mahkemenin vereceği nihai kararda yeniden yargılama konusuna vurgu yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor. Genel ilke olarak mahkeme, 'yeniden yargılanmalı' hükmüne ilişkin kararı, AİHM'nin kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetlemekle yetkili Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne bırakıyor. Konsey kaynakları, mahkemenin bu dava için de benzer bir yaklaşım benimseme ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ediyorlar. AİHM'den ya da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden 'yeniden yargılama' kararı çıkması halinde ise Türkiye'nin bu kararın gereğini yerine getirmeme gibi bir şansı bulunmuyor.