Öcalan'dan yeniden yargılanmak için başvuru

Öcalan'dan yeniden yargılanmak için başvuru
Öcalan'dan yeniden yargılanmak için başvuru
Abdullah Öcalan'ın avukatları müvekkillerinin yeniden yargılanması talebiyle daha önce mahkumiyet kararı veren Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu

Radikal.com.tr - Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) yer alan habere göre, Abdullah Öcalan’ın avukatları Rezan Sarıca, Cengiz Yürekli ve Mazlum Dinç, müvekkillerinin yeniden yargılaması ve infazının durdurulması talebiyle Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme daha önce Öcalan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını vermişti.

Avukatlar başvuru dilekçesinde başvuru gerekçelerini, "5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'na, 6459 Sayılı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 21. maddesiyle eklenen Geçici Madde 2 kapsamında değerlendirilmek üzere, hakkındaki mahkûmiyet hükmü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlali suretiyle verildiği ve hükmün bu aykırılığa dayandığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararı ile tespit edilen müvekkil Öcalan'ın yeniden yargılama talebinin kabul edilmesi ile infazın geri bırakılması veya durdurulmasına; Sayın Mahkeme aksi kanıda ise Anayasanın 152/1. maddesi uyarınca; bahsi geçen yasa maddesinde yer alan "15.6.2012 tarihi itibarıyla Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde denetlenmekte bulunanlar bakımından" ibaresinin iptali istemiyle dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine ve anılan yasa hükmünün iptalinin istenilmesine karar verilmesi talebinden ibarettir" ifadeleriyle özetledi.