Öcalan'ın TRT Şeş izleme umudu

İmralı Adası'nda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Abdullah Öcalan'ın inşaatı yeni biten binada TRT 6 (Şeş)'i izleme umudu belirdi.MESUT HASAN BENLİ


Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ve Başbakanlığa sevk ettiği ‘Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Tasarısı’ ile disiplin cezalarına yapılan şikyetleri infaz hakimi tarafından karara bağlanma imkânı getirildi. 4657 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunun 6. maddesinin ikinci fıkrasına “Disiplin cezasına karşı yapılan şikâyet üzerine infaz hâkimi, hükümlü veya tutuklunun savunmasını aldıktan ve talep edilen diğer delilleri toplayıp değerlendirdikten sonra kararını verir. Hükümlü veya tutuklu, savunmasını, hazır bulunmak ve vekaletnamesini ibraz etmek koşuluyla avukatıyla birlikte veya avukatı aracılığıyla yapabilir. İnfaz hâkimi gerekli görmesi durumunda hükümlü veya tutuklunun savunmasını ceza infaz kurumunda da alabilir” hükmü eklendi. Aynı kanunu geçici 2. maddesinde “Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş ve infaz hâkimliğinin incelemesinden geçmiş disiplin cezalarına karşı, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde yeniden yapılan başvurular, bu kanunla değişik 6. maddenin ikinci fıkrasında öngörülen usulle karara bağlanır” hükmü getirildi. Böylece Öcalan’ın da aralarında bulunduğu mahkumlara geçmişte aldıkları disiplin cezaları için altı ay içinde itiraz etme hakkı tanınmış oldu.
Bakanlık yetkilileri, disiplin cezaları iptal edilen kişilerin televizyondan yararlanma hakkına da kavuşabileceğini ifade etti. Aynı yetkililer, söz konusu tasarının yasallaşması ile Öcalan’ın da bu haktan yararlanabileceğine işaret etti. Mahkûmların talepleri doğrultusunda Cezaevinde TRT’nin Kürtçe kanalını izleme imkânı bulunuyor