ODTÜ: İki yol var birini istemiyoruz

ODTÜ: İki yol var birini istemiyoruz
ODTÜ: İki yol var birini istemiyoruz

Fotoğraf: MEHMET BİLBER

Haber: MEHMET BİLBER / Arşivi

ODTÜ’lüleri ayağa kaldıran ‘yol tartışması’yla ilgili açıklama yapan rektörlük, ortada iki yol projesi olduğunu, kampüse zarar verecek ikinci projeye kendilerinin de karşı olduğunu belirtti. ODTÜ Rektörlüğü yaptığı açıklamada, “Medyaya yansıyan tartışmalarda bu iki yolun karıştırıldığı anlaşılmaktadır” dedi. Rektörlüğün sözünü ettiği iki yolun hikâyesi şöyle:

1. YOL: SİT alanıyla kesişti

1982’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın hazırladığı projeyle 1987 - 1988 yıllarında Anadolu Bulvarı yapıldı. ODTÜ, bulvarın devamı olan yolun kısmen arazisinden geçmesini kabul etti. Yol güzergâhı 1993-94 yıllarında ODTÜ İmar Planı’nda da yer aldı. Eskişehir - Konya Yolu bağlantısının 1.8 km’lik kısmı ODTÜ arazisinin doğu sınır bölgesinden geçti. Bu arazi yol için ayrıldığından 1980’lerden beri ağaçlandırılmadı. Güzergâhın ODTÜ arazisi içindeki yaklaşık 400 metrelik kısmı ise ODTÜ’nün Eskişehir Yolu kapısı bölgesiyle kesişiyordu. Bu bölge 1995’te 1. derece doğal sit alanı ilan edildi. Rektörlük, Anadolu Bulvarı’nın devamı olan yolun ODTÜ’nün doğu sınır bölgesinden geçmesine 1994’ten beri onay verdiğini söylüyor. Sit alanı olan bölgeyle ilgili durumun ‘ Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ ve ‘Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nun görüşlerine ve bakanlık onayına tabi olduğunu belirtiyor. ODTÜ’nün açıklamasında, yoldan etkilenecek Çiğdem ve 100. Yıl Mahallesi sakinlerine de danışılması gerektiği ifade ediliyor. Mahallelli sakinleri ise yolun yapımını istemiyor. Mahallenin ortasından geçecek şeritli yolun bölgede yaşamı altüst edeceğini söylüyorlar.

2. YOL: ODTÜ ‘tünel’ istiyor

ODTÜ’nün açıklamasında ikinci bir yol projesinin daha olduğu belirtiliyor. Açıklamaya göre Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce 2007 yılında ‘Ankara Nazım Planı 2023’ önerisine ikinci yol eklendi. ODTÜ bu yola, kampüsü ikiye ayıracak olması, binaları tahrip edeceği, can ve mal riski yaratacağı ayrıca doğal sit alanlarını tahrip edeceği gerekçeleriyle itiraz etti. Belediye ile üniversite mahkemelik oldu. Danıştay’daki dava ODTÜ lehine sonuçlandı. Kampüsü ikiye bölecek olan bu ikinci yol önerisi iptal edildi. ODTÜ, bu yolun ancak tünel olarak yapılması halinde kabul edilebileceğini ifade ediyor.
Üniversitenin açıklamasında tepkilerin odağında olan ‘ağaç kesimi’yle ilgili de şöyle denildi:

3 bin ağaç etkilenecek

“ODTÜ öğretim üyeleri, Anadolu Bulvarı’nın devamı olan yolun Eskişehir Yolu ile bağlantısını çözmek için son altı ay içinde 27 farklı kavşak çözümü üzerinde çalıştı. Benimsenen çözüm, doğal çevreyi en az etkileyecek ve ulaşım ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak tasarımdır. Söz konusu bölgede 30 yıldır ağaçlandırma yapılmamasına rağmen, ODTÜ arazisi içinde yaklaşık 3000 ağacın yol yapımından etkilenmesi (629 ağaç nakledilecek, 2388 ağaç kesilecek) söz konusu. Koruduğumuz ağaçlardan bir kısmının yol yapımı nedeniyle kesilecek olması, ODTÜ mensuplarının, öğrencilerinin ve doğasever Ankaralıların tepkisine neden olmaktadır. ODTÜ olarak, ağaçların ve çevrenin zarar görmesini önleyecek önlemin alınmasını gerekli görüyoruz.”