ODTÜ'de 'gece açılan yola' yeniden fidan dikildi

ODTÜ'de 'gece açılan yola' yeniden fidan dikildi
ODTÜ'de 'gece açılan yola' yeniden fidan dikildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, ODTÜ yol projesi için ODTÜ ormanına onlarca iş makinası ile gece baskını düzenlemesinin ardından ağaçların sökülmesine tepki gösteren öğrenciler ve mahalle sakinleri yeni açılan yola fidan dikti.

ANKARAAnkara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, ODTÜ yol projesi için ODTÜ ormanına onlarca makinası ile gece baskını düzenlemesinin ardından ağaçların sökülmesine tepki gösteren öğrenciler ve mahalle sakinleri yeni açılan yola fidan dikti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, ODTÜ yol projesi için ODTÜ ormanına onlarca iş makinası ile gece baskını düzenlemesinin ardından sosyal medya üzerinden örgütlenen öğrenciler ve 100. Yıl mahalle sakinlerinden oluşan 300 kişilik bir grup otoyol çalışmasının devam ettiği ODTÜ A4 kapısı girişinde bir araya geldi.

Ormana yapılan gece baskınını ve ağaçların sökülmesini protesto etmek isteyen grup üyeleri, ellerinde kazma, kürek ve fidanlarla yürüyüşe geçti. Yeni açılan yol üzerinde bir süre yürüyen grup daha sonra ağaçların söküldüğü yerlere yeni fidanlar dikti. Grup adına yapılan açıklamada ise ağaçların sökülmesi ve yol projesi protesto edildi. Fidan dikme eylemine CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Aka’da destek verdi.


ODTÜ: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dün gece ODTÜ ormanına yapılan gece operasyonu ile ilgili ise ODTÜ yönetimi yazılı bir açıklama yaptı.

Üniversitenin, bilgisi ve izni olmaksızın yapılan müdahale ile ilgili gerekli tüm yasal girişimlerde bulunacağının belirtildiği açıklama şu şekilde:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 18 Ekim 2013 Cuma günü gece saatlerinde habersiz ve izinsiz olarak yerleşkemize girmesi ile başlayan süreçle ilgili olarak mensuplarımızdan, basın organlarından ve kamuoyundan gelen bilgilendirilme talepleri nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığı, 2 Ekim 2013 tarihli Bakanlık faksıyla ilgili kurumlara bildirilmiştir. Ancak, faks yazısı ekinde olması gereken onaylı Planlar, Üniversitemize 11 Ekim 2013 Cuma günü teslim edilmiştir.

Basına yansıyan açıklamaların aksine, onay aşamasında Bakanlık tarafından ODTÜ’nün önerdiği planda bazı değişiklikler yapıldığı görülmektedir. Plan 4 Ekim 2013 tarihinde askıya çıktığından, ODTÜ’nün itirazları bir aylık sürenin sonu olan 4 Kasım 2013 tarihine kadar Bakanlığa iletilecektir. 11 Ekim 2013 Cuma günü Bakanlık, Belediye ve Devlet yetkilileri ile görüşülerek plan kararlarına itirazlarımızın olacağı, itiraz süresi içinde geriye dönüşü mümkün olmayan herhangi bir işlemin yapılmaması gerektiği özellikle vurgulanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Fen İşleri Daire Başkan Vekili ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanı da Üniversite ile görüşme yapılmadan bir işlem başlatmayacaklarını ifade etmişlerdir. Yasal askı ve itiraz süreçleri tamamlanmadan herhangi bir işleme onayımızın olmadığı ABB’ye aynı gün yazı ile de bildirilmiştir.

Bu görüşme ve yazışmalara rağmen, askı ve itiraz sürelerinin dolması beklenmeksizin,18 Ekim 2013 Cuma günü ani bir gece operasyonu yapılmıştır. ABB’ye ait inşaat makinaları, inşaat ekipleri ile çok sayıda Belediye personeli, 18 Ekim 2013 Cuma gecesi saat 21.15 civarında izin almadan ve yerleşke çitlerini yıkarak 100. Yıl Semti Öğretmenler Bulvarı bölgesinden Üniversite arazisine girmiştir. Üniversitede görev yapan özel güvenlik yetkilileri Üniversite arazisine izinsiz olarak giriş yapılamayacağı yönünde ekipleri uyarmışlar ve engellemeye çalışmışlardır. Ancak çok sayıda kamyon, inşaat makinası ve Belediye personelinin izinsiz olarak yerleşkeye girmesi engellenememiştir.

İzinsiz olarak yerleşkeye girildiği ve yasadışı bir şekilde ODTÜ’nün mülkiyetinde bulunan ağaçların kaldırıldığı 10 Nisan Polis Merkezi’ne bir kaç kez telefonla bildirilmiş; inşaatın ve ağaç kaldırma işleminin engellenmesi için yazılı olarak da başvurulmuştur. Ancak, Polis Merkezi yetkilileri bir önlem almamış ve yazılı başvuruyu da kabul etmemiştir. Yapılan müdahalenin yasal olmadığı eş zamanlı olarak Belediye İnşaat Ekip Şefine de bildirilmiş, bu kişinin de yazılı tebligatı almayı reddettiği tutanak altına alınmıştır.

ABB ekiplerinin faaliyetlerinin durdurulması için Ankara Valiliğine, İl Emniyet Müdürlüğüne ve ABB Başkanlığına yazılı olarak başvurulmuştur. Ayrıca Ankara Valisi ile telefonda görüşülerek durum aktarılmış ve yapılan müdahalenin sona erdirilmesi istenmiştir. Ancak, Belediye ekiplerinin faaliyetleri sabah 06.30’a kadar sürmüştür. 19 Ekim 2013 sabahı yapılan incelemede ODTÜ arazisi içinde kalan güzergâhın tamamıyla açıldığı ve güzergah üzerindeki tüm ağaçların kaldırıldığı tespit edilmiştir. Nakledilmesi gereken 600’den fazla çam ağacının da içinde bulunduğu yaklaşık 3.000 ağacın ne şekilde kaldırıldığı konusunda tarafımıza bilgi verilmemiştir. Ancak, bir gecede 600 ağacın nakledilmesi mümkün değildir.

Üniversitemiz, Anadolu Bulvarının devamı olan yol konusunun yasal ve meşru zeminde çözümü için katkı sağlamış ve bu yönde iyi niyetle hareket etmiştir. Buna karşılık, Koruma Amaçlı İmar Planına ilişkin yasal sürecin tamamlanmasına izin vermeden ODTÜ arazisine gece saatlerinde bir baskın şeklinde girilmiş, meşru olmayan fiili bir müdahale ile inşaat başlatılmış ve mülkiyeti Üniversiteye ait olan ağaçlar yasal süreç izlenmeksizin kaldırılmıştır. Üniversitemiz, bilgisi ve izni olmaksızın yapılan bu müdahale ile ilgili gerekli tüm yasal girişimlerde bulunacaktır. Üniversite olarak, iyi niyet ve sorumlu kamu yönetimi anlayışı ile bağdaşmayan bu tutumu kabul edilemez olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz."TAHSİN GÜNER - MUHAMMET BAYRAM / DHA


Melih Gökçek'ten ODTÜ yorumu
Rektör Ahmet Acar: ODTÜ'ye izinsiz girildi