OECD'deki üniversite mezunu sayısı Türkiye'nin üç katı

OECD ülkelerinde 15 yaş grubundakilerin ortalama yüzde 10.6'sı matematikte hipotezler oluşturmayı, uzmanlık bilgilerinden yararlanmayı, kavramlar kullanmayı içeren 5. seviye bilgi becerilerine sahip.

ANKARA - OECD ülkelerinde 15 yaş grubundakilerin ortalama yüzde 10.6'sı matematikte hipotezler oluşturmayı, uzmanlık bilgilerinden yararlanmayı, kavramlar kullanmayı içeren 5. seviye bilgi becerilerine sahip. Türkiye ve Meksika'da ise 15 yaşındaki öğrenciler, en temel 1. seviye bilgi becerilerini kazanabiliyor.
Türk Eğitim-Sen, eğitim alanında Türkiye ile OECD ülkelerini karşılaştırdı. Araştırmanın sonuçları şöyle:

  • OECD ülkelerinde kızlar erkeklere göre 0.8 yıl daha fazla eğitim görürken, Türkiye'de erkekler kızlardan 2.1 yıl daha fazla eğitim alıyor.
  • OECD ülkelerinin yarısında üç-dört yaşlarındaki çocukların yüzde 70'inden fazlası okula (kreş/ana sınıfı) giderken, Türkiye'de bu oran yüzde 2.6.
  • Türkiye, okul süresi açısından OECD ülkeleri arasında sondan üçüncü sırada.
  • OECD'de 15 yaş grubunun ortalama yüzde 10.6'sı matematikte hipotezler oluşturma, uzmanlık bilgilerinden yararlanma ve kavram kullanmayı içeren 5. seviye bilgi becerilerine sahip. Bu oran Hollanda'da yüzde 18.2, Belçika'da yüzde 17.5, Finlandiya ve Kore'de yüzde 16.7, Japonya'da yüzde 16.1, İsviçre'de yüzde 14.2. Türkiye'de ise yüzde 3.1. Türkiye ve Meksika'da 15 yaşındaki öğrenciler en temel 1. seviye bilgi becerilerini kazanabiliyor.
  • OECD ülkelerinde yükseköğretimi bitirenlerin oranı, Türkiye'nin ortalama üç katı.
  • İstihdam oranlarındaki cinsiyet farklılığına bakıldığında OECD ülkelerinde eğitimin tüm kademelerini tamamlamış olanların istihdam oranı erkeklerde yüzde 82, kızlarda yüzde 63. Türkiye'de ise yükseköğretimi tamamlayanların istihdam oranı erkeklerde yüzde 78, kızlarda yüzde 26.
  • OECD'de istihdam oranları eğitim düzeyiyle birlikte artıyor. Türkiye, eğitimli nüfusu istihdam etmede son sırada. Eğitimli nüfusunu istihdamda en başarılı ülke yüzde 91'le İsviçre olurken bu ülkeyi yüzde 87'le İzlanda, yüzde 80'le Norveç, yüzde 79'la Danimarka, yüzde 75'le Japonya ve Hollanda izliyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 54.