Öğrencilere af müjdesi

Açık öğretimlilerle birlikte 677 bin 658 kişiye bir fırsat daha tanıyan öğrenci affı yasası, dün TBMM'de kabul edildi.

ANKARA - Açık öğretimlilerle birlikte 677 bin 658 kişiye bir fırsat daha tanıyan öğrenci affı yasası, dün TBMM'de kabul edildi. Af, 29 Haziran 2000'den sonra üniversitelerden her ne sebeple olursa olsun atılan öğrencileri kapsayacak.
TBMM Genel Kurulu'nda dün yapılan görüşmelerde DYP'li Ümmet Kandoğan'ın, affın 12 Eylül 1980'den başlatılması yönündeki önergesi ise reddedildi. Yasanın af niteliği taşıdığını belirten CHP'liler Anayasa gereği nitelikli çoğunluk olan 330 kabul oyunun aranması gerektiğini söyledi, ancak oylamalarda 330 sayısı aranmadı.
Yasaya göre, 29 Haziran 2000'den yasanın yürürlüğe gireceği tarihe kadar her ne sebeple olursa olsun üniversitelerden ilişkileri kesilmiş öğrencilere bütün dersler için bir öğretim yılı devam ve üç sınav hakkı verilecek. Uygulamalı eğitim-öğretim yapan okullardan ayrılan öğrencilere, devam edemedikleri dersler ve uygulamalar içi üniversitelerce devam imkânı sağlanacak. Sınıf geçme sistemi uygulayan yükseköğretim kurumlarında en çok üç dersten başarısız olup bir üst sınıfa geçemeyen öğrencilere, üst sınıfa devam etme ve alt sınıfta başarısız oldukları dersler için üç sınav hakkı verilecek.
Bir yıl devam hakkı
YÖK Yasası'nda öngörülen iki yıllık okullar için dört, dört yıllık
okullar için yedi, beş yıllık okullar için sekiz ve altı yıllık okullar için dokuz yıllık azami öğrenim sürelerini doldurdukları için kurumlarıyla ilişkileri kesilen öğrencilere de, alamadıkları dersler için bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl devam etme ve sınav hakkı tanınacak.
Lisansüstü öğrenim görürken her ne sebeple olursa olsun kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere başarısız oldukları dersler ve yeterlilik için iki sınav hakkı; yüksek lisans öğrencileri için bir yıl, doktora öğrencileri için de iki yıl tez hazırlama süresi verilecek. Doktora yeterlilik sınavına girebilmek için yabancı dil sınavında başarısız olanlara ise iki sınav hakkı daha tanınacak.
Sanatta yeterlilik veya tıpta uzmanlık alanlarında başarısız olanlara, başarısız oldukları derslerden laboratuvar ve uygulamalı derslere devam ve eksik rotasyonlarını tamamlamaları şartıyla iki sınav hakkı verilecek. Aftan yararlanabilmek için, yasanın yürürlüğe girmesini izleyen iki ay içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurulması gerekiyor.


    http://www.radikal.com.tr/7389717389710

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.