Öğrencilerin ilk dersi 'açılım'

Öğrencilerin ilk dersi 'açılım'
Öğrencilerin ilk dersi 'açılım'

Nimet Çubukçu, ilk gün heyecanıyla ağlayan bir öğrenciyi avutmaya çalıştı.

Yaklaşım 15 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ilk derste ayrımcılığın zararlarını anlattı

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla verdiği "ayrımcılık" konulu ilk derste, "İnsanların birbirlerini konuştukları dil, ten rengi, kadın ya da erkek olmak gibi sebeplerle kötü muameleye maruz bırakması, dışlaması, reddetmesi ve ötekileştirmesini ayrımcılık olarak tanımlayabiliriz" dedi.
Nimet Çubukçu, 2009-2010 eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla İsmail Tarhan İlköğretim Okulu’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim döneminin öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve eğitim camiasına hayırlı olması dileğinde bulundu.
Bakan Çubukçu, öğrenciler için uygun şartlar ve ortamlarda çağdaş bir eğitim verebilmek için bütün imkanları seferber ettiklerini, bu kapsamda sınıf mevcutlarının azaltılmasından, bilişim teknolojilerinin eğitimde kullanılmasına, müfredatın yenilenmesinden, ders kitaplarının ücretsiz dağıtılmasına kadar hemen her alanda geçmişe kıyasla çok iyi bir noktaya geldiklerini dile getirdi. Nimet Çubukçu, "Ülkemizi Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarabilmek için eğitim alanında bugüne kadar nicel ve nitel anlamda önemli çalışmalar yapılmış ve büyük aşamalar kaydedilmiştir" dedi.
Çubukçu, eğitim sistemine ilişkin sorunlar olmakla birlikte bunların çözümü yolunda son yıllarda çok önemli reformlar yapıldığını ve uzun soluklu projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.
Bilim ve teknolojideki gelişmelerin eğitimde de değişimi zorunlu kıldığını, bu kapsamda okulların bilgisayarla donatıldığını, bilişim teknolojisi sınıflarının yaygınlaştırıldığını ve okulların tamamına yakınında internet bağlantısının yaygınlaştırıldığını anlatan Çubukçu, iyi bir eğitimin ancak iyi şartlarda ve uygun ortamlarda verilebileceği anlayışıyla okulların fiziki yapılarına önem verildiğini ve 41 çeşit yeni ve farklı okul projesinin hayata geçirildiğini dile getirdi.
Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, 2003 yılından beri yaklaşık 739 milyon ders kitabının öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldığını, öğrenci pansiyonlarının açılmasına önem verilerek kapasitelerinin artırıldığını ve yapılan tüm bu çalışmaların eğitimde kalitenin artırılmasında büyük bir atılım yaşandığını gösterdiğini kaydetti.
Eğitimin toplumla bütünleşmiş, değişim ve gelişime açık, dinamik bir süreç olmak durumunda olduğunu, okulların da toplumsal ihtiyaç ve beklentileri karşılayabilmek için çevre ile bütünleşmek, çevrenin yardım ve desteğini almak zorunda olduğunu vurgulayan Çubukçu, bu bakımdan okul-öğrenci-veli iş birliği ve ailelerin eğitim sürecinin her aşamasında etkin olmasının günümüz eğitim anlayışının olmazsa olmazlarından olduğunu söyledi.


-"(BEN YAPTIM OLDU) MANTIĞI TERK EDİLDİ"-

Nimet Çubukçu, yönetimde de artık "ben yaptım oldu" mantığının terk edildiğini, bunun yerine "biz" anlayışının hakim olduğu takım çalışmasının tercih edildiğini ifade ederek, "Bu doğrultuda okullarımızda etkili bir eğitim ortamına zemin hazırlayan ve kabul edilebilir öğrenci davranışlarını belirleyen bir okul iklimi oluşturmanın gayreti içindeyiz. Bugün artık okul-öğrenci-veli ve çevre tarafından paylaşılan, onları yönlendiren ortak değerlerin, alışkanlıkların, tutum ve davranışların yer aldığı, ’biz’ duygusunun ve ’bizim okul’ anlayışının hakim olduğu bir kurum kültürünün oluşturulmasına önem verilmektedir" dedi.
Okulların fiziki şartlarının daha da iyileştirilmesi, çağın gereklerine uygun teknolojik altyapı ile donatılması yönündeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve öğrencilere imkanlar dahilinde en iyi hizmeti sunmak durumunda olduklarını dile getiren Çubukçu, şunları söyledi:
"Bu hedefi yakalayıp, eğitim kurumlarımızın başarısını arzu edilen seviyeye çıkaracağımıza olan inancım tamdır. Unutulmamalıdır ki, öğrencilerimize vereceğimiz emek ve hizmetlerimiz, başka hiçbir meslek mensubuna nasip olmayacak kutsal bir görevdir. Türk toplumu binlerce yıldır barış, hoşgörü, adalet, insana saygı ve eşitlik anlayışıyla bir arada yaşayabilmenin en güzel örneklerini vermiştir. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet eşitliği, engellilere saygı, sevgi ve hoşgörü ortamının oluşturulması ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması konularına da önem vermek durumundayız. Başarıya giden yolda el ele gönül gönüle hep birlikte olacağız."
Bakan Çubukçu, öğrencilere seslenirken de kendilerine sunulan imkanlardan azami ölçüde yararlanmalarını, düzenli ve sistemli çalışmalarını ve bunun yanında kendilerini geliştirecek uğraşlar vermeyi ihmal etmemelerini istedi.


-"AYRIMCILIK" KONULU İLK DERS-

Bakan Çubukçu konuşmasının ardından okulun konferans salonunda çocuklara "ayrımcılık" konulu ilk dersi verdi.
Öğrenmede nedenler ve sonuçlar arasındaki ilişkileri kavramanın ve öğrenilenleri içselleştirmenin önemli olduğunu dile getiren Çubukçu, herkesin emniyet kemeri takılması gerektiğini bildiğini, ancak bunu büyük bir çoğunluğun uygulamadığını söyledi.
Türk toplumunun binlerce yıldır bir arada yaşama, barış, hoşgörü ve adalet anlayışının yerleşmesinde ve uygulanmasında örnek olduğunu, ancak bu geleneğin geleceğe aktarılmasında gençlere büyük sorumluluk düştüğünü anlatan Çubukçu, "Bu topraklarda farklı yaşam biçimleri ve farklı inançlar, ancak hoşgörü sayesinde bir arada yaşayabilmişlerdir. Toplumlar ne zaman hoşgörülerini yitirmişse, binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan kanlı savaşlar yaşanmıştır. Bugün insanlık için su ve ekmekten daha elzem hale gelmiş sevgiden, hoşgörüden, dostluktan, barıştan ve kardeşlikten söz edebiliyorsak, bunu Yunus Emre’nin, Mevlana’nın, Hacı Bektaş Veli’nin bu topraklara saçtığı sevgi ve hoşgörü tohumlarına borçluyuz" dedi.
Çubukçu, öfkeye kapılmadan birini dinleme becerisi göstermenin, farklı düşünen insanlara tahammül etmeyi öğrenmenin hoşgörü olduğunu ve bu erdemi öğrenmeye önce aileden ve okuldan başlandığını söyledi.
Barış, hoşgörü, birlikte yaşama gibi kavramları içselleştirip hayata geçirmenin önündeki engellerin ise kendimizden farklı olanlara ilişkin ön yargılar, dışlayıcı tutumlar, bilerek ya da bilmeyerek yapılan ayrımcılık olduğunu ifade eden Çubukçu, şunları kaydetti:
"İnsanların birbirlerini konuştukları dil, ten rengi, kadın ya da erkek olmak gibi sebeplerle kötü muameleye maruz bırakması, dışlaması, reddetmesi ve ötekileştirmesini ayrımcılık olarak tanımlayabiliriz. Hiçbirimiz dışlanmak istemeyiz. Selam vermemek, görmezden gelmek, sırtımızı dönmek, alay etmek de karşımızdakini dışlamamızın bir yolu. Böyle yaparak kardeşliği değil çatışmayı, hoşgörüyü değil tahammülsüzlüğü, sevgiyi değil sevgisizliği beslemiş oluruz... Ve böyle bir ortamda yaşamak hiç kimseyi mutlu etmez."


-"BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ"-

Bakan Çubukçu, birlik ve beraberliğin, birlikte yaşamanın filizlendiği yerin okul olduğunu belirterek, çocuklara "yanınızda oturan arkadaşınızı, çevrenizdeki insanları, size benzeyen ve benzemeyen yönleri ile kabul etmek, farklılıkları kabul etmenin yoludur. Farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görmek ve herkese kendimiz gibi bakabilmek, bizim esas amacımız olmalıdır" diye konuştu.
Ayrımcılığın diğer bir boyutunun da kız çocuklarına ve kadınlara yönelik yapılan ayrımcılık olduğunu dile getiren Çubukçu, "Ayrımcılığın ve hoşgörüsüzlüğün olduğu toplumlar yoksulluk, şiddet, insan hakkı ihlalleri gibi sorunlarla boğuşurken dünyadaki bütün gelişmiş, kalkınmış ve demokratik toplumlarda kadınların sosyal, siyasi, ekonomik hayata aktif olarak katıldıklarını görmekteyiz. Bu topraklarda yaşayan her birey için özgürlüğün, eşitliğin, hoşgörünün yani demokrasinin sınırlarını genişleteceksiniz. Bunun yolu birbirinizi dışlamaktan değil, birlikte yaşamayı öğrenmekten geçiyor. Çünkü demokrasi birlikte yaşama kültürüdür" dedi.


-İSTANBUL VALİSİ GÜLER-

İstanbul Valisi Muammer Güler de İstanbul’da 3 bin 199 okulda 523 bin 73 derslikte, 2 milyon 348 bin 245 öğrenci ve 89 bin 137 öğretmenle yeni eğitim-öğretim dönemine başladıklarını söyledi.
Bu yıl okul öncesi 89 bin, ilköğretime de 210 bin öğrencinin kaydolduğunu ve yeni kayıtların sayısının 402 bini geçtiğini belirten Güler, yeni öğretim yılında ilköğretimde şube başına 37, orta öğretimde de 34 öğrencinin düştüğünü ve İstanbul’da bunu daha da aşağı çekmenin gayreti içinde olacaklarını söyledi.
Bu yıl, eğitim ve öğretime 78 yeni okul ilave ederek başladıklarını dile getiren Güler, Hükümetin birinci önceliğinin eğitim olduğunu, İstanbul olarak kamu yatırımlarında birinci önceliği eğitime verdiklerini belirtti. Güler, 2003 yılından beri başlatılan hamleyle şu ana kadar 16 bin 907 derslikli 717 okul yaptıklarını ve 6 yılda 875 okul ve yaklaşık 22 bin derslik ilave etmiş olacaklarını kaydetti.
Depremle ilgili de okulların güçlendirildiğini ve şu anda depreme dayanıklılık yönünden en güçlü kamu binalarının okullar olduğunu dile getiren Güler, "Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası" çerçevesinde 4 bin 500 derslikli 214 okul yapıldığını, 60 okulun yapımının sürdüğünü ve İstanbul’da toplam 460 protokol imzalandığını söyledi.
Gençlere, çağdaş, kaliteli ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda eğitim vermenin görevleri olduğunu ifade eden Güler, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olması dileğinde bulundu.
Bakan Çubukçu, törende daha sonra, sınıfları gezerek öğrencilere dağıtılan kitapları inceledi. Çubukçu, ders kitapları arasında yer alan ve güvenli internet kullanımına ilişkin önerilerin yer aldığı kitabı öğrencilerden özellikle okumalarını istedi. Yeni atanan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız da törende hazır bulundu. (aa)