'Öğrencimden şiddet görüyorum'

Öğretmenlerin yüzde 23'ü öğrencisinin şiddetine maruz kaldığını söyledi: Yüzde 65'i sözel, yüzde 16'sı psikolojik, yüzde 14'ü fiziksel, yüzde 3'ü cinsel şiddet

ANKARA - Okuldaki şiddet, öğrenciler arasında kalmayıp öğretmenlere de uzanıyor. Türk Eğitim-Sen’in ‘Öğretmenlerin Gözüyle Okullarda Şiddet’ anketine katılan öğretmenlerin yüzde 74.9’u, ‘okulumda şiddet uygulayan öğrenci var’ dedi.

1010 öğretmenle anket

Türk Eğitim -Sen, okullarda yaşanan şiddetin düzeyini tespit etmek için Türkiye genelinde 1010 öğretmene ‘Öğretmenlerin Gözüyle Okullarda Şiddet’ isimli anket uyguladı. Ankete göre, yöneltilen “Okulunuzda şiddet uygulayan/uygulamış öğrenci var mı?” sorusuna öğretmenlerin yüzde 74.9’u “evet” yanıtını verdi.
Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 23’ü, okuttuğu öğrencisi tarafından şiddete maruz kaldığını belirtirken, bu öğretmenlerin yüzde 65.1’i sözlü, yüzde 16.9’u psikolojik, yüzde 14.4’ü fiziksel, yüzde 3.6’sı da cinsel şiddete maruz kaldığını ifade etti. 

Aile ve çevre etkisi

Öğretmenlerin yüzde 47.8’i öğrenciler arasında fiziksel şiddetin yaygın olduğu yönünde görüş belirtti. Öğretmenlerin yüzde 33.6’sı, öğrencileri şiddete iten en büyük etkenin öğrencinin ailesinden ya da çevresinden şiddet görmesi olarak değerlendirdi. Şiddette diğer etkenler ise yüzde 31.7 ile ebeveynlerin ilgisizliği, yüzde 16.8 ile mafya/aksiyon/korku filmleri, yüzde 8.7 ile eşlerin ayrı olması ve yüzde 4.9 ile bilgisayar oyunları olarak sıralandı.

En popüleri kafa atma

Öğrencilerin fiziksel şiddeti yumruk ve kafa atmak gibi bireysel güçle gerçekleştirdiği görüşünü paylaşan öğretmenlerin oranı yüzde 85 oldu. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 43’ü öğrencilerin okula geliş- gidişlerinde bıçak, kelebek, ustura, jilet gibi kesici alet taşıdığını söyledi.

Bağımlılık tetikliyor

Eğitimcilerin yüzde 84’ü öğrencilerin şiddeti arkadaşlarına uyguladığını, yüzde 91.2’si madde bağımlılığının şiddeti tetiklediğini, yüzde 77’si şiddet uygulayan öğrencinin okulda başarısız olduğunu vurguladı. Öğretmenlerin yüzde 70.3’ü de öğrenciler arasında suç türlerinden en çok tehdidin yaygın olduğunu belirtti.
Şiddete yönelen öğrencilerin yüzde 76.2’sinin alt gelir grubunda yer aldığı tespit edildi. (Radikal)