Öğretmen adaylarının beşte biri karma eğitime karşı

ODTÜ Eğitim Fakültesi'nin 65 eğitim fakültesinde 18 bin 226 birinci sınıf öğrencisiyle yaptığı anketle yürüttüğü Eğitim Fakülteleri Öğrenci Profili Araştırması sonucuna göre, eğitim fakülteleri öğrencilerinin yüzde 13.6'sının annesi okuma-yazma bilmiyor.

ANKARA - ODTÜ Eğitim Fakültesi'nin 65 eğitim fakültesinde 18 bin 226 birinci sınıf öğrencisiyle yaptığı anketle yürüttüğü Eğitim Fakülteleri Öğrenci Profili Araştırması sonucuna göre, eğitim fakülteleri öğrencilerinin yüzde 13.6'sının annesi okuma-yazma bilmiyor. Yüzde 20'si ise karma eğitime karşı veya kararsız. Araştırma sonuçları ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen bir toplantıda açıklandı. Toplantıya YÖK Başkanvekili Prof. Dr. İsa Eşme de katıldı.
Araştırmada çıkan sonuçlar şöyle:

 • Öğrencilerin yüzde 97'si devlet lisesi mezunu, yüzde 3'ü özel lise kökenli.
 • Annesi okuma-yazma bilmeyen öğretmen adaylarının oranı yüzde 13, ilkokul mezunu anne sahiplerinin oranıysa yüzde 48. Doktora, yüksek lisans ve üniversite mezunu anneye sahip geleceğin öğretmenlerinin sayısıysa kayda alınmayacak kadar az.
 • Babası emekli olan öğrenci sayısı yüzde 30. Annesi ev hanımı olanların oranıysa yüzde 82'lere ulaşıyor.
 • Öğrencilerin en çok güvendiği kurum yüzde 64 oranıyla silahlı kuvvetler, en az güvendikleri kurumsa yüzde 75 oranıyla medya.
 • Türkiye'nin AB'ye girmesinin faydalı olacağına inananların oranı sadece yüzde 15. Türkiye'nin AB'ye girebileceğine inananların oranıysa yüzde 21.
 • Öğrencilerin sadece yüzde 22'si her zaman demokratım derken, yüzde 56'sı çoğunlukla diyor. Yüzde 1.8'yse 'demokrat olmadığını' söylüyor.
 • 'Bilimin, güncel hayatta karşılaşılan sorunlara veya olgulara cevap vermede yetersiz kaldığı durumlarda, sağladığı bilgi ve cevap bakımından güvenilir olduğu düşünülen kaynaklar' bakımından ilk sırayı yüzde 53 oranıyla 'teoloji ve din' alıyor. Metafizik diyenlerin oranıysa yüzde 8.
 • 'Din hangi unsurlara yeterli cevap verebilir' sorusuna öğrenciler yüzde 72 oranında 'İnsanların manevi ihtiyaçları' yanıtını verirken, yüzde 54'ü ahlaki sorunlar, yüzde 28'i de ailevi sorunlar karşılığını veriyor
 • 'Öğretmen, Cumhuriyet'in temel ilkelerini yaşamada ve aktarmada önder olmalıdır' görüşüne katılan öğrencilerin oranı yüzde 88'e ulaşırken, bu görüşü doğru bulmayanların oranı da yüzde 7'leri buluyor.
 • 'Kız ve erkek öğrencilerin birlikte öğrenim görmeleri sosyal ve psikolojik gelişimleri için gereklidir' fikrine katılanların oranı yüzde 78 iken, yüzde 10'u bu konuda kararsız, yüzde 12 ise bu fikre katılmıyor.
  YÖK Başkanvekili İsa Eşme ise, araştırma sonucunun çarpıcı olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, yorumlanması gerektiğini söyledi.