Öğretmenin hali perişan

Türkiye'nin her bölgesinden 36 ilde 1604 öğretmenle yapılan anket, öğretmenlerin yüzde 85'inin aylık geliriyle geçinemediğini...

İZMİR - Türkiye'nin her bölgesinden 36 ilde 1604 öğretmenle yapılan anket, öğretmenlerin yüzde 85'inin aylık geliriyle geçinemediğini,
yüzde 22'sinin ek iş yaptığını ortaya çıkardı. Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası'nın 36 ilde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görevli 1260'ı erkek, 344'ü kadın olan, toplam 1604 öğretmenle geçen ay yaptığı anketin sonuçları şöyle:

 • Öğretmenlerin yüzde 85'i, aldığı aylıkla geçinemiyor, yüzde 22'si ise ek iş yapıyor.
 • Öğretmenlerin yüzde 66.2'sinin, maaşları ve ek işten elde ettikleri gelir dışında bir ek geliri yok.
 • Öğretmenlerin yüzde 74.9'u branşlarıyla ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edemiyor.
 • Öğretmenlerin yüzde 74.9'u ekonomik yetersizlik nedeniyle her gün gazete alamıyor. Her gün gazete okuyamayanlar yüzde 56.4.
 • Ders kitapları dışında kitap okuyabilen öğretmenlerin oranı yüzde 66.5. Yüzde 39.4'ü ayda bir kitap okuyor.
 • Öğretmenlerin yüzde 73.4'ü yabancı dil bilmiyor.
 • Yüzde 58.7'si bilgisayar kullanmasını biliyor. Yüzde 77.2'sinin bilgisayarı yok, yüzde 39.5'i Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmet içi eğitim kursuna giderek bilgisayar kullanmayı öğrenmiş.
 • Anketi yanıtlayan öğretmenlerin yüzde 34'ü, daha çok spor olmak üzere sosyal aktivitelere katılıyor.
 • Yüzde 68'i çocuklarının öğretmen olmasına karşı.
 • Yüzde 43'ü geçen yıl yaz tatili yapmamış.
 • Öğretmenlerin yüzde 28.6'sı Milli Eğitim sisteminin gereğinden fazla bürokratik ve hantal olduğunu ileri sürerken, yüzde 27.4'ü ise eğitim için gerekli ekonomik imkânların olmadığı görüşünü taşıyor.
  Anket sonuçlarını değerlendiren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Şuayip Özcan,
  "Öğretmenlerimizin sosyal yaşantıları, bırakın Avrupa'yı, Türk standartlarının bile altına düştü. Durumları çok kötü" dedi.