'Öğretmenlikte kariyer' davalık

CHP, öğretmenlik mesleğini 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olmak üzere üç kariyer basamağına ayıran yasa hükmünün iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

ANKARA - CHP, öğretmenlik mesleğini 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olmak üzere üç kariyer basamağına ayıran yasa hükmünün iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Başvuruda, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1. ve 2. maddelerinin iptali istendi. 1. madde, sınavlarda başarılı olanlar arasından, serbest öğretmen kadrosunun yüzde 10'unun başöğretmen, yüzde 20'sinin de uzman öğretmen olarak atanmasını, 2. madde ise, başöğretmenlerle uzman öğretmenlere yapılacak ek ödemelere ilişkin hükümleri düzenliyor.
CHP'nin iptal gerekçeleri şunlar: "Düzenleme çalışma barışını bozar, mesleki dayanışmayı ortadan kaldırır, hiyerarşi ve farklı ücret eşit
işe eşit ücret ilkesini yok eder. Aynı okulda, aynı düzeydeki sınıfı okutan iki öğretmen arasındaki ücret farklılığı telafisi güç sonuçlar yaratır. Öğrenci ve velilerin öğretmenleri değerlendirmesi mesleğin saygınlığını zedeler."