OHAL'e yargı yasağı kaldırıldı

Olağanüstü Hal (OHAL) rejiminin 'süper' yetkili valisinin işlemlerine karşı yargı yasağı, OHAL'e son verilmesinden bir buçuk yıl sonra kaldırıldı.

ANKARA - Olağanüstü Hal (OHAL) rejiminin 'süper' yetkili valisinin işlemlerine karşı yargı yasağı, OHAL'e son verilmesinden bir buçuk yıl sonra kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi'nin, OHAL valisinin 'keyfi' işlemlerine dava açılmasını yasaklayan OHAL kararnamesi kısmi iptaline ilişkin gerekçeleri karardan 10 ay sonra dün, açıklandı. Böylece, OHAL döneminde valilik işlemi sonucu mağdur olan vatandaşlara hak arama yolu açıldı.
Dava açılabilecek
Danıştay 5. Dairesi'nin, OHAL Valiliği İhdası Hakkındaki 425 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK), OHAL valisinin kullandığı yetkilere karşı dava açılamayacağı kuralını getiren 7. maddesinin iptali istemi, OHAL'in kalktığı 30 Kasım 2002'den aylar sonra Anayasa Mahkemesi gündemine gelmişti. Anayasa Mahkemesi, Mayıs 2003 tarihinde Danıştay'ın gerekçelerini paylaşıp, söz konusu maddeyi iptal etmişti. Beşe karşı altı oyla alınan karardan 10 ay sonra dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçede iptali istenen 7. maddenin Anayasa'ya aykırı olduğu belirtildi. Karar, mağdurlar açısından otomatik ve lehte sonuç doğurmayacak. Ancak bu işlemlere muhatap kişiler tek tek dava açtığında, bu istemleri mahkemelerce artık geri çevrilemeyecek.