ÖİB: 6 kata izin vermedik'

ÖİB: 6 kata izin vermedik'
ÖİB: 6 kata izin vermedik'

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka beldesindeki imar planı değişikliğine ilişkin açıklama yapan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), kat yüksekliğinin 6 değil 2 kat olarak belirlendiğini açıkladı.
Radikal’de 11 Temmuz’da ‘Sakin şehir Akyaka’ya altı kat’ başlığıyla yayımlanan haberle ilgili ÖİB’den Başkanvekili Ahmet Aksu bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “3841 No’lu parsel için imar planına esas olmak üzere Akyaka Belediye Başkanlığı ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü’nün görüşleri alınmıştır. Şehir Plancıları Odası’nın görüşlerinin alınması imar mevzuatına göre gerekmemektedir. 3841 No’lu parsel için imar planına esas Jeolojik– Jeoteknik Etüt Raporu idaremiz tarafından yaptırılmış olup, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 18.05.2012 tarihi ile onaylanmıştır. Gerek sosyal donatı alanları gerekse fonksiyonları ve yapılaşma şartları itibariyle çevre imar bütünlüğünü bozmayan bölgenin yapılaşma koşullarına uygun bir imar planı kararı getirilmiştir. Bu konuyla ilgili hükümler satış şartnamesine konulacaktır.” 

İmar yetkisi bakanlıkta 

Akyaka Yerel Yönetim Platformu üyesi Avukat Zeynep Yılmazer ise, ÖİB’nin belirttiği gibi mevzuat uyarınca Şehir Plancıları Odası’ndan imar planıyla görüş ilgili alınması gerekmediğini ifade ederek, “Hazırlanan imar planı belediyede askı ilandayken Şehir Plancıları Odası’na gönderilerek görüş alınabilir. Ancak inceleme sonucu olumsuz yönde bir rapor çıkması halinde oda dava açma yetkisine sahiptir” dedi. Yılmazer, Çevre Kanunun 9. maddesinde imar yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda olduğunu da hatırlattı.


  http://www.radikal.com.tr/114156511415651

  YORUMLAR
  (1 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  AKYAKA İMAR PLANI AÇIKLAMASI - AV.ZEYNEP YILMAZER

  Plan ÖİB'nın bahsettiği gibi 2 katlıdır.Ancak planda " yapılar cephesinin olduğu yoldan kot alır" ibaresi kullanılmıştır. Arazinin eğimi dikkate alındığında bu düzenleme bir yandan 2 katlı diğer yandan çatı katı dahil 6 katlı yapıların oluşmasını mümkün kılmaktadır.Planda yapılaşma oranları arttırılmıştır.Yeşil alanlar azaltılmıştır.Plan uygulamaya geçtiğinde emsal uygulamalar ile Akyaka'da çok katlı yapılaşmanın önünğ açacak,yapılaşma oranını arttıracaktır. ÇŞB Tabiat Varlıkları Koruma Müdürlüğü'nün görüşü alındı ise veya jeolojik etüdler yapılmışsa da itiraz sürecinde kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Ayrıca ÖİB, İmar Kanunu Ek.3 maddesine dayanarak Akyaka'daki hazine arazisini özelleştirme kapsamına almış ve imar uygulaması yapmış ise de Çevre Kanunu 9. maddesi gereğince Özel Çevre Koruma Bölgelerinde İmar Kanunu 9. maddesi uygulanamaz. Yani ÖÇK bölgelerinde ÖİB'nın imar düzenlemesi yapma yetkisi yoktur. Bu yetki ÇŞB Tabiat Varlıkları Koruma Müdürlüğü'ne aittir. Akyaka'nın imar planları ise 1994'te yapılarak onaylanmıştır.Kat tartışması ile hukuki durumun özü kaçırılmakta Akyaka'nın kalbindeki bir kamu arazisinin niçin özelleştirildiği sorusu cevapsız bırakılmaktadır.