Ok: TCK acilen gözden geçirilsin

Yargıtay Başsavcısı Nuri Ok, yeni TCK'da basın özgürlüğünü sınırlayacağı için eleştirilen düzenlemelerin acilen yeniden görüşülmesini istedi.

ANKARA - Yargıtay Başsavcısı Nuri Ok, yeni TCK'da basın özgürlüğünü sınırlayacağı için eleştirilen düzenlemelerin acilen yeniden görüşülmesini istedi. Ok, yeni TCK'nın yürürlük tarihinin ertelenmesine ise karşı çıktı. Ok'un yeni TCK ile ilgili görüşleri şöyle:
Basına özgürlük: Demokratik sistemin olmazsa olmaz kurumu olan özgür basının, görevini yerine getirme yolunda haber verme esnekliği ve yorum yeteneğini kısıtladığı düşünülen hükümlerinin öncelikle ele alınması acil zorunluluktur. Konu basın özgürlüğünü ve kullanılmasını güvenceye alan, kişinin onur, hak ve özgürlüklerini koruyan, devlet ve kamu düzen ve güvenliğini gözeten laik anayasal yaklaşım temelinde değerlendirilmelidir.
Erteleme çökertir: Yeni TCK'nın yürürlüğünün ertelenmesi mahkemelerin üstesinden gelemeyeceği bir iş yükünü davet edecektir ki, bu mahkemeleri kilitler.
Kurul oluşturulsun: Yapılacak düzeltilmeler için Adalet Komisyonu, Adalet Bakanlığı, ve kanunu hazırlayanlardan oluşacak kurul derhal çalışmalara başlamalıdır
Dilinde zafiyet var: Yeni TCK'da kavram ve terim birliği sağlanamadığına, anlamı kişiden kişiye değişebilecek bulanık, soyut kavramlara yer verildiğine, dilinde zafiyet olduğuna yönelik eleştirilerde haklılık payı var.
İleri hükümler taşıyor: Eleştirilen yönleri olmakla birlikte yeni TCK, yürürlükteki TCK'ya göre daha ileri hükümler taşımaktadır.


    http://www.radikal.com.tr/7413107413100

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.