Ok'tan istifa daveti

Yargıtay Başsavcısı Nuri Ok, Neşter-2 soruşturmasında adı geçen yargıçlara seslendi: "Kendinizden emin değilseniz, soruşturma sonucunu beklemeden istifa edin."

ANKARA - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Ok, mevcut aşamada netlik olmasa da, yargıya yönelik iddialarla ilgili soruşturmaya adları karışan yargı mensuplarını 'kendilerinden emin değillerse, haklarında açılacak soruşturma sonucunu beklemeden görevlerinden ayrılmaya' çağırdı. Soruşturma bahane edilerek yargının baskı altına alınmaması ve milletvekili
dokunulmazlığının sürdürülmemesi uyarısı yapan Ok, zanlıların DGM'ce serbest bırakılmalarının da işin vahametini azaltmayacağına dikkat çekti. Ok, iddiaları sonuna kadar soruşturacakları sözü de verdi.
'Deliller incelenecek'
Yargıyı etkilemeye yönelik oluşumla ilgili başlattığı soruşturmayı yazılı olarak değerlendiren Ok'un açıklamaları şöyle:
Temiz toplum temiz adalet: Kir, leke, kirlenme kavramları yargıya yabancıdır. Adalet saf, temiz olduğu takdirde adalettir. Kirlenmeye, mensuplarının ilişkilerinin, davranış ve tutumların yol açtığına ilişkin iddialar, yargı için son derece ağır ve vahim iddialardır. Herkesin ödevi olan temiz topluma ulaşmada yargıya büyük görev ve rol düşmektedir.
Hâkime de dokunulur: İddialar, şikâyetler, duyumlar soruşturulacak, kovuşturulacak, deliller değerlendirilecek. Yargı üzerinden haksız para kazanmak, çıkar sağlamak, lehe karar çıkarmak için bireysel ve toplu etkileme, yönlendirme hevesleri dün vardı, bugün de var, yarın da olacak. Önemli olan bunların yargıda itibar ve iltifat görmemesidir. Bunun için devlete, vatandaşa, iş sahiplerine de görev düşer.
Tahliye, vahameti azaltmaz: Yargı erki kendinden emindir. Ancak bir rüşvet teklifi ve pazarlığının var olduğu iddiası bile, yargı için derin üzüntü kaynağıdır. Bu ve benzeri olaylar ile her türlü yolsuzluğa karşı yargının etkili tepkisinin, her zaman olduğu gibi süreceğinden kuşku duyulmamalı. Gözaltına alınanların serbest bırakılması, iddia ve suçlamanın
vahametini azaltmaz. Adları geçenlerin olaylardaki rolleri, etkileri, gözaltına alınanlarla ilişkileri mutlaka araştırılacak gerçekte ortaya çıkarılacaktır.
Adı geçen beklemesin: Bu aşamada netlik olmasa bile, soruşturmaya adları karışan yargı mensuplarının, kendilerinden emin değillerse, haklarında açılacak soruşturma sonucunu beklemeden görevden ayrılmaları, tüm yargının arzusudur, beklentisidir. Yargı, yolsuzluklara, usulsüzlüklere, ihlallere karşı son derece hassas ve duyarlılığı en üst düzeydedir.
Abartılı sızdırma!
Bakana, basına, savcıya eleştiri: Bu soruşturmanın varlığına önceden kapalı şekilde işaret edilerek kamuoyu ve basında ilgi ve merak uyandırılması, gizli soruşturmadan abartılı haber sızdırılması, soruşturmayı yürüten DGM Savcısı'nın heyecan ve hayreti çağrıştıran beyanata zorlanması, dolayısıyla yargının tümden suçlanması şeklinde izlenim yaratılmasının gerisindeki düşüncelerimi, duyduğum kaygılarımı kamuoyu ile paylaşmak isterim.
Kaygılarım şunlar: İlki, bu soruşturma fırsat bilinerek Anayasa'nın 140, 144 ve 159. maddelerinde yer alan yargı bağımsızlığı ve hâkim güvencesini örseleyen hükümlerin ayıklanması geri plana atılmamalı.
İkincisi, yine bu soruşturma ileri sürülerek yasama dokunulmazlığı sınırlamasına gösterilen direnç sürdürülmemeli. Üçüncüsü, bu iddialar bahane edilerek yargı bağımsızlığı ve hâkim teminatını kısıtlamaya teşebbüs edilmemeli. Bağımsız yargı, hukuk devleti ve demokrasinin en sağlam teminatıdır. Hukukun üstünlüğü, ancak yargının yasama ve yürütme erkleri karşısında tam bağımsızlığıyla sağlanabilir.
Umarım gerilim çıkmaz: Yargının bağımsızlığının daraltılması, diğer bir deyişle yargının yasama ve yürütme erklerine bağımlı hale getirilmesi düşüncesi ve tasarımı çağdaş demokratik yönetim ve yönelimleri ile Anayasa'nın, niteliklerini belirleyen, değiştirilmesi de mümkün olmayan hukuk devleti, demokratik rejim ve bunların temelini oluşturan hukukun üstünlüğü ilkesine ters düşer. Umarım, bu yönde bir girişime ve toplumda gereksiz gerilmelere yol açılmaz."
Yargıtay'da toplantı
Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya da Neşter 2 Operasyonu'yla ilgili olarak Başkanlar Kurulu'nun yarın toplanacağını, ve DGM'nin elde ettiği bilgi-belgelerin ulaşmış olması halinde toplantıda derhal konunun değerlendirilerek soruşturma prosedürünün başlatılacağını açıkladı.