Okul aile birliğinde hedef fakir öğrenci

Milli Eğitim Bakanlığı, yeniden düzenlediği Okul Aile Birliği Yönetmeliği'ni dün yayımladı.

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, yeniden düzenlediği Okul Aile Birliği Yönetmeliği'ni dün yayımladı. Okul aile birlikleri, kamu vakıflarının bağış toplamasına yasak getirilince, okulda yardım toplama ve kantin işletme konusunda tek yetkili haline geldi. Okulla aileler arasında bütünleşmeyi, veli ve okul arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkânlardan yoksun olan öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve okula maddi katkı sağlamak üzere kurulacak birliklerle ilgili yönetmelik şu yükümlülükleri getiriyor:

 • Birlikler, okulda uyulması gereken kurallar hakkında velileri bilgilendirecek, zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önlenmesi için okul yönetimlerine yardımcı olacak.
 • Okula yapılan ayni ve nakdi bağışların kayıtlarını tutacaklar.
 • Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler, birliğin doğal üyesi olacak. Yönetici ve öğretmenin üyeliği okulla ilişiğinin kesilmesi, velinin üyeliği ise öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi halinde sona erecek.
  Zorunlu bağışa son
  Resmi okullarda, okul aile birliğinin gelirleri, ayni ve nakdi bağışlardan, okulların bünyesinde bulunan kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işletme gelirlerinden, sosyal, kültürel, sportif, kurslar, proje, kampanya ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirlerden ve diğer gelirlerden oluşacak. Veliler bağış yapmaya zorlanamayacak, gönüllü bağışlar bankaya yatırılacak.
  Birlik, kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde öncelikle işletmecilere kiralama usulüyle işlettirecek veya kendisi işletebilecek.
  Kira gelirlerinden arz bedeli düşüldükten sonra kalan net işletme gelirinin yüzde 80'i birliğin, yüzde 10'u ilçe milli eğitim müdürlüğünün, yüzde 10'u il milli eğitim müdürlüğünün ilgili banka hesaplarına aktarılacak. Birliğin gelirleri, okulun bütçe disiplini çerçevesinde, eğitim-öğretim giderleriyle maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçları için harcanacak. Harcamalar, yönetim kurulu kararıyla belgeye dayalı yapılacak.


  • http://www.radikal.com.tr/7477987477980

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.