Okul karabasan gibi

850 bin öğrenciden görüş
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Öğrenci Kongresi' projesi çerçevesinde 850 bin öğrencinin eğitim görüşünü aldı. Bazı görüşler: 21'inci yüzyıl, sınıflara astığımız takvimde kalıyor. İyi bir öğretmen sertlikten öte 'saydam' ve 'samimi' olmalı. Okulda korku ve baskı değil, sevgi-saygı istiyoruz.
Okullarda sıcak renk
İdareciler ideolojik düşüncelerini bize yansıtmasın. İdareciler ve öğretmenler de karne alsın. Okullar afetlere hazırlıklı olmalı. Eski yiyecek satılan kantinler denetlenmeli. Tekli sıra sistemi uygulanmalı. Kütüphanelerdeki kitaplar yenilensin. Okullar sıcak renklere boyansın, özel dolabımız olsun.

ANKARA - Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, bu yıl uygulamaya konulan 'Öğrenci Kongresi' projesi çerçevesinde 24 ilçedeki 850 bin ilköğretim ve lise öğrencisinin eğitim kalitesine ilişkin görüşlerini topladı. Bunlar daha sonra ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ana başlıklara ayrıldı. 24 ilçeden gelen bilgiler de İl Öğrenci Kongresi'nde derlenerek, 'Ankara'daki öğrencilerin ortak görüşleri' olarak ortaya konuldu. Kitaplaştırılarak eğitimle ilgili tüm birimlere gönderilecek bazı ortak görüşler şöyle:
Ezbere son: Öğrencilerin ezberci eğitimden kurtulması ve öğrenmeyi öğrenmeleri sağlanmalı.
Korkmadan diyalog: Öğretmen-öğrenci ilişkisi korkudan kaynaklanan bir saygı şeklinde. İyi bir öğretmen sert değil, 'saydam' ve 'samimi' olmalı.
Baskıya son: Okulda baskı var. Sevgi ve saygı üzerine kurulu yönetim anlayışı istiyoruz.
Güleryüze davet: Şiddetten uzak, güleryüzlü bir yönetim anlayışı oluşmasını, aynı zamanda da 'korku kültürünün' yok edilmesini talep ediyoruz.
Okulda siyaset olmaz: İdarecilerin ideolojik düşüncelerini ve yaşam biçimlerini bize yansıtmamalarını bekliyoruz.
Öğretmene karne: Öğretmenlere bizim görüşlerimizle hazırlanacak karne verilsin.
Okula canlı renkler: Tüm okullar griye değil canlı ve sıcak renklere boyanmalı.
Yeşil bahçe: Okul, geniş alana inşa edilmeli ve yeşil alanı bulunmalı.
Deprem: Deprem, yangın, afete hazır olmalı.
Kantin şikâyeti: Kantinler sağlığı tehdit ediyor. Son kullanma tarihleri geçmiş yiyeceklerin satılmaması ve temizlik konusunda denetim gerekli.
Okul güvenliği: Okullar, trafik, benzin ve baz istasyonları gibi tehlikeli ortamlardan uzak olmalı.
U sistemi: Sınıflar 'U' sınıf sistemiyle anlama ve kavrama yeteneğimiz en üst düzeyde tutulmalı.
Kütüphane revizyonu: Kütüphaneler içi boş, eski kitaplarla dolu yerler olmaktan çıkarılmalı.
Gazete talebi: Öğrencilerin düşüncelerini ifade edebileceği okul gazetesi yayımlanmalı.
Çantalar ağır: Ağır çanta taşımanın önüne geçebilmek için okullarda kişisel dolaplar olmalı.
Dershane istemiyorlar: Ders programları ile ÖSS soruları arasında paralellik olmalı, öğrencinin üniversiteyi dershanesiz kazanması sağlanmalı.