Okul müdürlerine mülakatla atama

Haber: CAN GÜLERYÜZLÜ / Arşivi

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ), okul müdürü atamalarında Danıştay’ın daha önce iki kez durdurduğu ‘mülakat’ sistemine dönüş yapıyor. Bakanlık yönetmeliği yenileyerek ‘yazılı+mülakat’ sistemine geçecek. Ancak mevcut ‘yazılı’ sistemine göre atama bekleyen 16 bin adayın, yargıya gitmemeleri için mülakatsız atanması bekleniyor.
Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının müdür, müdür yardımcılıkları ile müdür başyardımcılıklarına atamalarda esas olacak ‘MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atanma ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik’in yenilenmiş hali Bakan Ömer Dinçer’in önünde. Dinçer’in ‘olur’ vermesi halinde yönetmelik Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Danıştay durdurmuştu
 
Yönetmeliğin yeni halinde, eski yöntemlerden birine dönüş var. Milli Eğitim Bakanlığı geçmiş yıllarda yöneticiliklere atama şeklinde sadece mülakat sistemi, ardından ‘yazılı artı mülakat’, son olarak da ‘yazılı artı Yönetici Değerlendirme Formu sonucu oluşan puanın toplamı’nı esas almıştı. Sistem değişiklikleri Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararları sonucu olmuştu. Danıştay, mülakat sisteminin ‘objektiflik kriterini zedeleyeceğine’ hükmetmişti. Bakanlığın yenilediği yönetmelikteki sistemde ise yazılı sınavın korunmasına karşın mülakat uygulamasına geri dönüş söz konusu. Belli bir puanı aşmış adaylar, ‘Yönetici Değerlendirme Formu’ndaki puanları da eklendikten sonra puan üstünlüğü esasına göre atanamayacak, artık bir de mülakata tabi tutulacak.
Buna karşın uygulamadaki yönetmeliğe göre müdür ve müdür yardımcılığı sınavına giren ve sayıları müdürlük için 16 bin civarında, müdür yardımcılığı için ise 20 bin civarında olan adayların MEB’den açıklama beklentisi sürüyor.

Yasa taslağında ‘Denetleme’ yok

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversiteleri özellikle şikayetler bağlamında denetleyen Denetleme Kurulu’na yeni yasa taslağında yer verilmedi. YÖK bünyesinde 10 kişiden oluşan bir kurul olarak bulunan Denetleme Kurulu, YÖK adına “üniversiteleri, bağlı birimlerini, öğretim elemanları ile faaliyetlerini gözetim ve denetim altında bulundurmakla” görevliydi. Denetleme Kurulu’nun 10 kişiden oluşan üye profili de güçlü bir yapıdaydı. Kurul’a, Genelkurmay Başkanlığı da üye veriyordu.