Okul müdürlüklerinde puanlama ve mülakat tartışması

Okul müdürlüklerinde puanlama ve mülakat tartışması
Okul müdürlüklerinde puanlama ve mülakat tartışması
Türk Eğitim-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, Türkiye'de 8 bin okul müdürünün görevden alınmasıyla başlayan süreçte İzmir'de durumlarını yargıya taşıyan 90 okul müdürünün yeniden yapılan puanlama sonucunda 75 puan ve üstü alarak görevlerine döndüğünü, ancak bazı okul müdürlerinin mahkeme süreçlerinde yürütme durdurma kararı alan okul müdürlerinin yeniden puanlama yerine sözlü mülakata davet edildiği kaydetti.

RADİKAL - Türk Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, yaptığı basın açıklamasında Türkiye'de 8 bin okul müdürünün görevden alınmasıyla başlayan süreçte İzmir'de durumlarını yargıya taşıyan 90 okul müdürünün yeniden yapılan puanlama sonucunda 75 puan ve üstü alarak görevlerine döndüğünü belirtti.

Ancak bazı okul müdürlerinin yeniden puanlama yerine sözlü mülakata davet edildiğini savunan Demir, "Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) 18 Şubat 205 tarihli kararı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı 6 Ekim 2015 tarihli yeni Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği yayımlamıştır. Yönetmeliğe dayalı olarak Bakanlık Hukuk Müşavirliği tarafından 12 Ekim 2015 tarihinde Valiliklere gönderilen yazıyla, mevcut mahkeme süreçlerinde yürütme durdurma kararı alan okul müdürleri yeniden puanlama yerine sözlü mülakata davet edilmişlerdir. 2014 yılı itibariyle başlayan mahkeme süreci yapılan puanlamalara itiraz edilmesinden ibarettir. Mahkemelerce verilen kararlar EK-1 Yönetici Değerlendirme Formu'ndaki kriterlerden 'Hayır' ile değerlendirilenlerin somut bilgi ve belgeye dayalı olup olmadığı ile ilgilidir. Ancak aynı konudaki yeni uygulama anlaşılabilir değildir.

Kentimizde mülakata katılan arkadaşlarımız olmuştur. Ancak bir yandan bazı arkadaşlarımız Hukuk Müşavirliği görüşü doğrultusunda mülakata çağrılırken İzmir İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda geçen '… incelenen uyuşmazlık 06 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükmünün henüz yürürlüğe girmediği tarihte yapılan değerlendirmeye ilişkin olduğundan, sonradan yapılan yönetmelik değişikliğinin etkili olacak şekilde geriye yürütülmesine hukuki olanak bulunmamaktadır' İfadesinin dikkat çekici olduğu da açıktır. Kentimizde mahkeme sürecinin ileride içinden çıkılamayacak bir sürece taşınmaması ve sürecin artık eğitimin asıl sorunlarının önünü tıkamaması için yetkililerin mahkeme kararları doğrultusunda görüş yazısını gözden geçirmelerini ve yukarıda anılan ifadenin gereğini yerine getirmelerini beklemekteyiz. Aynı konu içerisinde aynı kriterlerle değerlendirme yapan bazı yöneticilerin hapis cezasına varan cezalar almasına rağmen, bazı yöneticilerin soruşturmalarına izin verilmemesini de kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum" dedi. Demir, sorunun bir an önce yetkililer tarafından çözülmesini istedi.
Tufan HAMARAT / DHA