Okula dönüşecek dershaneler için son tarih belli oldu

Okula dönüşecek dershaneler için son tarih belli oldu
Okula dönüşecek dershaneler için son tarih belli oldu
Dönüşüm programı kapsamında özel okula dönüşecek dershanelerden, 30 Mayıs'tan önce mevcut binalarında veya farklı binalarda okul olarak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenenler, aynı anda dershane olarak da 1 Eylül 2015'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

RADİKAL- Milli Eğitim Bakanlığı ’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, dönüşüm programına alınan dershanelerden, 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren taahhüt ettiği özel okula dönüşecek olanlardan, 30 Mayıs 2015'ten önce mevcut binalarında veya farklı binalarda okul olarak kurum açma izni ile yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen kurumlar, aynı anda 1 Eylül 2015'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Dönüşüm programına alınan dershanelerin kurucuları, kurumlarını mevcut binalarında okula dönüştürmek isterse 1 Eylül 2015'e kadar Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine uygun hale getireceğine dair noter onaylı taahhütname, geçici yerleşim planı ve en az bir yıllık kira sözleşmesi, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının verilebilmesi için istenen belgelerle valiliğe müracaat edecek. Okulun kontenjanı geçici yerleşim planı üzerinden belirlenecek. Kurumun farklı binada okula dönüştürülmek istenmesi durumunda da kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının verilebilmesi için talep edilen belgeler istenecek.

AYNI BİNADA BİRDEN ÇOK OKUL...

Özel okullar bahçesi bulunan ve müstakil binalarda, okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul ya da ortaokul ve ortaöğretim okulu veya birden fazla ortaöğretim okulu açabilecek. Özel eğitim kurumu sahipleri aynı binanın birbirine geçişi olan farklı blokları dışında aynı katta okulların ders yapılan bölümlerini bulunduramayacak. Aynı ilde olmak üzere özel eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve rehber öğretmen dışındaki eğitim personeline, başka kurumlarda da ders saati ücretli olarak görev verilebilecek. Eğitim personelinin toplam ders saati sayısı kurumlarda 40 saati geçemeyecek. Okul öncesi eğitim kurumlarında ise eğitim personelinin toplam haftalık ders saati sayısı, asıl görevli aylık ücretli olarak çalıştığı kurumun dengi resmi örgün veya yaygın eğitim kurumunda eğitim personelinin girebileceği ders saati sayısını geçemeyecek.

Eğitim personeli olarak görev yapma nitelik ve şartlarını taşıyan ve herhangi bir kurumda çalışmayanlara, kurumlarda haftada 40 saati, okul öncesi eğitim kurumlarında ise dengi resmi okul öğretmenlerinin haftada girebileceği ders saati kadar ücretli olarak görev verilebilecek.

OKULA DÖNÜŞECEKLERE KOLAYLIK

Eyüp Kılcı (GÜVENDER Başkan Yardımcısı): Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle özel okullarda fen ve sosyal bilimler liseleri aynı binada faaliyet gösterebilecek. Aynı katta ders yapılan bölümler hariç, birbirine geçişi olan bloklar dışında, aynı binada farklı okul türü açılabilecek. “Mesleki ve teknik Anadolu lisesi” ibaresi vardı, onun yerine “mesleki ve teknik liseler” ifadesi getirildi. Dershane dönüşümündeki başvuruların bakanlık onayının ardından binanın kontrolü konusunda çeşitli boşluklar vardı. Bunlar düzeltilmiş. Başvuru standardının uygun hale getirilmesine yönelik noter onaylı yerleşim planı, kira sözleşmesi ve taahhüt belgeleri başvuru evrakları arasına eklendi. Okula dönüşmek isteyenler kendi binası yerine farklı binada dönüşüm sürecini başlattığında gerekli izin ve onay prosedürünü en baştan yerine getirmesi gerekiyor. 326 dershane okullar açılmadan önce dönüş programı kapsamında onay işlemlerini tamamladı. Bunlardan 272’sinin Eylül 2014’te okul açma hakkı vardı. Ama kurumların sadece 54’ü okul faaliyetlerine başlayabildi. Çünkü diğerlerinin cesareti yoktu. Öğrenci bulmak zordu. Yeni bir uygulamaya hemen girmek yerine biraz beklemeyi tercih ettiler. Dershane izinleri iptal olan, hak kazandığı onay süreci tamamlandığı halde eğitim kurumuna dönüşmeyenler vardı. Bunlar dershane izinleri iptal olduğu için kaçak dershanecilik faaliyeti gösteriyordu. Bakanlık bu sorunu gidermek için onay alıp, bu yıl okul açmayanlara yönelik 4’ncü maddede değişiklik yaptı. Bu durumda olanları kurtarmak adına onların da son faaliyet tarihini 1 Eylül 2015 olarak belirledi.

AA