Okulda alkol ve uyuşturucu kullanma artık uzaklaştırma nedeni sayılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle alkol ve uyuşturucu kullanan çocukların okuldan uzaklaştırılmasını önledi.
Haber: BETÜL KOTAN / Arşivi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle alkol ve uyuşturucu kullanan çocukların okuldan uzaklaştırılmasını önledi. Okulda uyuşturucu bulunduran ve kullanan değil, kullanmaya teşvik edene yaptırım var.
MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, dün yürürlüğe girdi. En dikkat çekici değişiklik, yaptırımlar maddesinde oldu. Buna göre, daha önce okul değiştirme yaptırımını gerektiren 'alkol veya bağımlı maddeleri kullanmak, bulundurmak, başkalarını kullandırmaya teşvik etmek' hükmü, 'Başkalarını, alkol veya bağımlılık yapan maddeleri kullanmaya teşvik etmek' olarak değiştirildi. Diğer değişiklikler özetle şöyle:

 • Şehit ve muharip gazi çocuklarının yeni kayıt ve naklen kayıtları, ikamet adreslerine bakılmaksızın istedikleri ilköğretim okuluna yapılacak.
 • Zorunlu öğrenim çağını bitiren öğrenciler, ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki yıl daha okula devam edecek. Okulla ilişkileri kesilecek öğrenciler Açık İlköğretim Okulu'na yönlendirilecek.
 • Daha önce yazılı ve uygulamalı sınavlarla sözlü, ödev veya projelerle tespit edilen öğrencilerin başarısı, bundan sonra sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre tespit edilecek.
 • 'Öğrencilerin ders, ödev, laboratuvar çalışmaları ve sınavlara katılmaları zorunluluğu' hükmü yerine, 'öğrencilerin performansını belirlemeye yönelik çalışmaların; ders ve etkinliklere katılımıyla performans görevlerinden oluşacağı' hükmü geldi.
 • Sınav ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Değerlendirme sonuçları, beşlik sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenecek. Beşlik not sisteminde başarı dört, başarısızlık bir notla değerlendirilecek.
 • Bir ders yılında en az bir proje olacak.
 • Klasik sınav türünde soru sayısı üçten az olmayacak. Sorular, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilecek.
 • Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım dışındaki derslerden, her dönemde en az bir sınav ortak var.
 • Seçmeli yabancı dil dersi dışındaki seçmeli dersler notla değerlendirilmeyecek.
 • Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılacak. Ancak, dönem notunun hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dahil edilecek.
 • Dersteki gelişimlerini yansıtmak amacıyla öğrenciler ürün dosyası hazırlayacak.
 • Ders dönem puanı; 1, 2 ve 3'. sınıflarda proje ve öğretmen gözlemlerine dayalı puanların aritmetik ortalamasıyla belirlenecek. 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda ise performans çalışmaları, proje ve sınav puanları toplamının aritmetik ortalamasıyla saptanacak.
 • Karnede, öğrencinin başarısı, kişisel ve sosyal becerilerine ilişkin değerlendirme sonuçları, sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilecek.
 • 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfta bir dersin yıl sonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan o dersin ağırlıklı puanı. Dersin yıl sonu notuyla haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen not ise ağırlıklı not olacak.
 • Yarıyıl ibaresi dönem, ödev görev, Resim-İş Görsel Sanatlar, Fen Bilgisi Fen ve Teknoloji, İş Eğitimi ise Teknoloji ve Tasarım olarak değiştirildi.