Okullara enerji müdürü geliyor

ANKARA - Okullara enerji yöneticisi görevlendirilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Enerji yöneticileri, okullarda enerjinin verimli kullanılmasını sağlayacak. Enerji yöneticisi olmak için sertifika almak gerekecek. Sertifika programına katılacak olanlarsa halihazırda MEB kadrolarında görev yapanlar arasından, bakanlık tarafından seçilecek. Seçim, mühendislik alanında eğitim görmüş olanlara öncelik verilmek suretiyle yapılacak. Görevlilerin seçimi teknik eğitim fakültelerinin elektrik veya elektrik-elektronik, makine bölümlerinde lisans eğitimi almış olanlar arasından yapılacak. Bakanlık personeli arasından enerji yöneticisi görevlendirilememesi durumunda bu kapsamdaki iş ve işlemler, enerji yöneticilerinden veya kanun kapsamında yetkilendirilen şirketlerden hizmet alımı yöntemiyle karşılanacak.  Okullarda görevlendirilen enerji yöneticileri, okullarda yönetmelikle belirlenen enerji yönetimi ile ilgili görev, sorumluluk ve faaliyetlerin yanı sıra konuyla ilgili valiliklerce verilecek diğer görevleri de yürütecek. (Radikal)