'Okullarda kütüphane yok şiddet var '

'Okullarda kütüphane yok şiddet var '
'Okullarda kütüphane yok şiddet var '
Eğitim Hakkı Meclisi , 31 ilde 400 okulu kapsayan 2013-2014 eğitim öğretim yılının bir buçuk ayını içeren raporunu yayımladı.
Haber: UMAY AKTAŞ SALMAN - umay.aktas@radikal.com.tr / ArşiviHalkevleri Eğitim Hakkı Meclisi tarafından hazırlanan rapora göre, okulların yüzde 30’unda kütüphane ve laboratuvar yok, yüzde 99’unda yemekhane, yüzde 95’inde sağlık odası bulunmuyor, yüzde 80’i engelli öğrencilere uygun değil, yüzde 72’sinde temizlik yetersiz, okulların yüzde 53’ünde tuvaletler ve sıralar 72 ay altı çocuklara uygun değil, ilkokulların yüzde 30’unda, ortaokulların yüzde 58’inde fiziksel ve psikolojik şiddet var.  Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi tarafından Türkiye ’nin tüm bölgelerinden 31 il ve 400 okulda eğitim yılı başından bu yana yaptığı tespit ve araştırmaları yayınlandı. 2013-2014 eğitim öğretim yılının bir buçuk ayını kapsayan 7. ‘Eğitim Hakkı Raporu’nun çarpıcı verileri şöyle:

* İlkokullarda giriş saatleri genellikle 7.20’dir. Bu, ilkokul öğrencileri için erken bir saattir. Aynı şekilde ortaokul ve liselerde de 7.00, 7.20 gibi erken saatlerde eğitim başlayabiliyor. Böyle olunca özellikle servisle okula gitmek zorunda olan öğrenciler için kalkma saati oldukça erken oluyor. 
* Temizlik bütün okulların en ciddi sorunlarından birisi. Okul durum raporlarının yüzde72’sinde temizliğin yetersiz olduğu belirtilmiş. Hizmetli ihtiyacı ise yüzde 80 oranında taşeron şirket tarafından karşılanıyor. Hizmetlilerin maaşları yüzde 60 oranında Okul Aile Birlikleri tarafından ödenmektedir. Özellikle tuvaletlerin pis olduğu yaygın bir tespittir. Bazı
okullarda temizliği zaman zaman velilerin yaptığı görülmektedir. Meslek liselerinde ise özellikle atölyelerin temizliği öğrencilere yaptırılıyor.

SINIFLAR KALABALIK

* Sınıf mevcutlarının kalabalıklığı ise devam ediyor. İdeal sınıf mevcudu olan 15-25 kişilik sınıflar yok denecek kadar az. Sınıfların yüzde 35’i çok kalabalık kategorisine giren 35-45 arası mevcutta. İlkokullarda öğrencilerin yüzde 10 -15’lik kesimi de 45-60 kişilik sınıflarda eğitim görüyor.
* Okulların yüzde 53’ünde tuvaletler 72 ay öncesi çocuklar için uygun değildir. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 68’di. Bir yıl geçmesine rağmen yeterli düzenleme yapılmadı.
* Okulların yüzde 55’inde sıralar 72 ay öncesi çocuklar için uygun değil. Bu oran geçtiğimiz yılın ilk ayının raporunda yüzde 82’ydi.
* İlkokul ve ortaokulların yüzde 37’sinde veliler okulların çevresinde güvenlik sıkıntılarının olduğunu beyan etti. Bu oran
liselerde yüzde 70’e yükseliyor.
* Okulların yüzde 30’unda kütüphane ve laboratuvar bulunmuyor.
* Okulların yüzde 99’unda yemekhane, yüzde 95’inde sağlık odası bulunmuyor.
* Okulların yüzde 80’i engelli öğrencilere uygun değil.
* Okul dönüşümlerinde velilerin yüzde 45’i mağdur olduğunu beyan etti. Bu mağduriyetin en önemli sebebini öğrencilerin başka bir okula gitmek zorunda kalması oluşturuyor.

MESLEK LİSESİNİ BEN İSTEMEDİM

* İlkokul, ortaokul ve liselerin yüzde 99’unda aidat ya da bağış toplanıyor.
* Yine okulların yüzde 78’inde eğitim sürecinde kullanılan materyaller için para talep ediliyor.
* Liselerin yüzde 99’unda biyoloji derslerinde evrenin, insanın ve canlıların oluşumu anlatılmıyor. Aynı şekilde okulların % 99’unda biyoloji derslerinde evrim kuramı işlenmiyor.
* “Okulunuzda psikolojik veya fiziki şiddet uygulanıyor mu?” sorusuna ortaokulların yüzde 30’unda, liselerin ise yüzde 58’inde “evet” yanıtı verilmiştir.
* Meslek lisesinde okuyan öğrencilerin yüzde 73’ü kendi tercihiyle gelmediğini söyledi, aslında Anadolu ya da düz lisede okumak istediğini ifade etti.
* Meslek liselerinde okuyup aynı zamanda staj yapan öğrencilerin yüzde 70’i staj yaptığı günler 8-9 saat çalıştığını, yemek ve ulaşım imkanlarının sınırlı olduğunu, staj yaptıkları işyerinde staj konusu dışındaki işlerde de çalıştıklarını ifade etti.