Okullaşma oranında yükselme durdu

Haber: CAN GÜLERYÜZLÜ / ANKARA / Arşivi

‘4+4+4’ eğitim sisteminin uygulanmasının ilk yılında okul öncesi okullaşma oranlarında son yıllarda yakalanan istikrarlı yükseliş durdu. Geçen yıl 5 yaş grubundaki çocukların okullaşma oranı yüzde 65.69 iken bu yıl yüzde 64.67’lere geriledi.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin okullaşma oranına özel önem verdiği okul öncesi eğitim kademesinde Türkiye son yıllarda Avrupa Birliği ile yapılan proje işbirlikleriyle dikkat çekici ilerlemeler sağlamıştı. 16.8 milyon euroluk ‘Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme Projesi’ de dahil olmak üzere bu kademeye yönelik yürütülen çalışmalar son yıllarda her yıl okul öncesi okullaşma oranlarında ortalama yüzde 3-4 düzeyinde artış yaşanmasını sağladı. Bu eğitim öğretim yılına kadar 36 aylıklar ile 72 aylıkları, bir diğer ifadeyle 4 yaşından gün almış ile 6 yaşını bitirmiş çocuklara yönelik olan okul öncesi eğitimin kapsamı, ‘4+4+4’ eğitim düzenlemesiyle 36 aylıklar ile 66 aylık arasına çekilirken, 60-66 aylık çocuklar da velilerinin isteği doğrultusunda ilkokul birinci sınıfa kayıt yaptırabilmişti. Bu değişiklik okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarının yerinde saymasına, hatta 5 yaş grubu olarak ifade edilen 48-60 aylıklarda gerilemeye neden oldu.

İnişe mi geçiliyor?

Buna göre, 5 yaş grubu okullaşma oranı geçen yüzde 65.69 olarak gerçekleşirken bu yıl istatistiklere yüzde 55.35 olarak yansıdı. 5 yaş grubunda bir önceki yıla göre yüzde 10.35 oranında ortaya çıkan gerileme, ‘4+4+4’ eğitim düzenlemesinin tanıdığı, okul öncesi çağda olmasına karşın 135 bin 548 öğrencinin velileri tarafından ilkokul birinci sınıfa kaydının yaptırılmasından kaynaklı. Bu öğrenciler ilkokul kapsamına girip, eğitim dışında kalmadığı için okul öncesi okullaşma oranı hesaplamasında dışta tutularak yapılan ‘ayarlanmış okullaşma oranı’na göre bu yıl 5 yaş grubundaki okullaşma yüzde 64.47 olarak gerçekleşti. Her yıl istikrarlı olarak artan okulöncesi okullaşma ‘ayarlanmış okullaşma oranı’na göre de önceki yıla göre yüzde 1.22 oranında gerilemiş durumda.
Okulöncesi kademesinin 4-5 yaş grubundaki okullaşma oranı ise önceki eğitim öğretim yılında olduğu gibi yüzde 44.04 olarak gerçekleşip yerinde sayarken, 3-5 yaş grubundaki okullaşma oranı önceki yıl göre sadece yüzde 0.06 gibi küçük bir kımıldama yaşayarak yüzde 30.93 oldu.