Okullaşma yüz güldürdü

Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) verileri dikkate alınarak yapılan araştırmada, 2001'den bugüne kadar okul öncesi, ilk ve ortaöğretim gibi eğitim kademelerindeki okullaşma oranları karşılaştırıldı.
Haber: DİLEK GÜNGÖR / Arşivi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) verileri dikkate alınarak yapılan araştırmada, 2001'den bugüne kadar okul öncesi, ilk ve ortaöğretim gibi eğitim kademelerindeki okullaşma oranları karşılaştırıldı. Veriler, söz konusu eğitim kademelerindeki okullaşma oranının yıllara göre arttığını ortaya koydu.
2004-2005 öğretim yılı itibarıyla okul öncesi eğitim çağında 2 milyon 702 bin 912 kişi bulunuyor. 434 bin 535 kişinin okula gittiği bu eğitim kademesindeki okullaşma oranı yüzde 16.1. Aynı öğretim yılı itibarıyla ilköğretim çağına gelenlerin sayısı 10 milyon 577 bin 270. Bu nüfusun 5 milyon 483 bin 543'ünü erkek, 5 milyon 93 bin 726'sını ise kızlar oluşturuyor. İlköğretim çağındaki nüfusun 10 milyon 298 bin 646'sı okula gidiyor. Buna göre, ilköğretim kademesindeki okullaşma oranı yüzde 97.4'le tüm eğitim kademeleri arasında birinci sırada yer alıyor. Genel ortaöğretim ve mesleki teknik ortaöğretim olmak üzere toplam ortaöğretim çağındaki nüfus 4 milyon 292 bin 584 kişi. Bu nüfusun 2 milyon 724 bin 609'u öğrenci.
Ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 63.5. Bu oranın yüzde 39.3'ünü genel ortaöğretime, yüzde 24.2'sini ise mesleki teknik öğretime devam edenler oluşturuyor. Dört yılın verileri kar-şılaştırıldığında, mesleki ve teknik ortaöğretimde okullaşma oranı 2001-2002'de yüzde 20.5, 2002-2003'te yüzde 20.8, 2003-2004'te yüzde 23.1, 2004-2005'te yüzde 24.2'ye yükseldi.
Erkekler daha şanslı
Kız ve erkeklerin oranı karşılaştırıldığında ise erkeklerin kızlara göre daha çok 'okullaştığı' görüldü. Verilere göre, 2004-2005'te ilköğretim çağında bulunan erkek nüfusun yüzde 99.2'si, kız nüfusun ise yüzde 95.4'ü okullu. Ortaöğretim çağındaki erkek nüfusun yüzde 69.5'i, kız nüfusun yüzde 57'si okula gidiyor.