Onca masrafa rağmen baba işte, anne dikişte

İlköğretimdeki ders kitapları, 191 milyon YTL masrafla yenilendi. Ama cinsiyet ayrımcılığı yine silinemedi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Arslan, 2005-2006 döneminde ilköğretim 1'den 5'inci sınıfa kadar okutulan 28 kitabın resim ve metinleri taradı.

KOCAELİ - İlköğretimdeki ders kitapları, 191 milyon YTL masrafla yenilendi. Ama cinsiyet ayrımcılığı yine silinemedi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Arslan, 2005-2006 döneminde ilköğretim 1'den 5'inci sınıfa kadar okutulan 28 kitabın resim ve metinleri taradı. 'Ders Kitaplarında Cinsiyet Ayrımcılığı' başlıklı araştırmaya göre 2005-2006 cinsiyetçilikle mücadele açısından önceki yıllara göre ders kitapları daha iyi durumda olsa da kitaplar tamamen cinsiyetçilikten arınamadı.
İncelenen kitapların ikisi dışında erkek resimleri kız resimlerine oranla daha fazla yer alıyor. Kız çocuklarına 'anne'lik ve ev içi sorumluluğu, erkek çocuklara 'baba' motifi aracılığıyla iş, ekonomik özgürlüğe ve güce sahip olma sorumluluğu veriliyor. Kız çocuklar, erkeklere göre daha çok ev ve okulda, erkekler kamusal yaşamda yer alıyor. Metin ve resimlerde baba 'akıl' yönüyle vurgulanıyor, çocuklar merak ettiklerini babaya danışma yönünde teşvik ediliyor.