Önce iş bul sonra ödersin

Öğrenci kredileri bundan sonra üç ayda bir yerine, her ay verilecek. Öğrenci burslarının geriye ödenmesinde ise, borçlunun talebi halinde, işe giriş süresine kadar erteleme olanağı sağlanacak.

ANKARA - Öğrenci kredileri bundan sonra üç ayda bir yerine, her ay verilecek. Öğrenci burslarının geriye ödenmesinde ise, borçlunun talebi halinde, işe giriş süresine kadar erteleme olanağı sağlanacak. TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Yasası'nda değişiklik öngören yasa teklifi görüşüldü. Komisyonda, kabul edilen yasa teklifiyle, öğrenci, borcunu normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl, lisansüstü eğitim yapması halinde üç yıl sonra başlamak üzere aylık dönemler halinde kuruma ödeyecek. Borçlunun, sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilk defa ilişkilendirildiğinin tespitine kadar, talebi halinde ödemesi ertelenebilecek.