Önleyici gözaltından sonra önleyici okuldan uzaklaştırma

Haber: BEHMET BİLBER / Arşivi

Kamuoyunda tartışma yaratan ‘önleyici gözaltı’ uygulamasından sonra şimdi de üniversitelilere yönelik ‘önleyici okuldan uzaklaştırma’ uygulaması geldi. YÖK Disiplin Yönetmeliği’nde
3 maddede yapılan değişiklik dün Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. YÖK’ün 32’nci kuruluş yıldönümünden 1 gün sonra yapılan değişiklikte en dikkat çekeni ise ‘öğrencileri, haklarında kesinleşmiş bir ceza olmamasına rağmen okuldan uzaklaştırmaya’ imkân tanıyan düzenleme. Disiplin yönetmeliğinin ‘Soruşturmanın Yapılış Şekli’ başlıklı 14. maddesine eklenen yeni fıkrada, “Soruşturmacılar; zaruri gördükleri takdirde soruşturma süresince, soruşturulan öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar verilmesini disiplin soruşturmasını açmaya yetkili merciden isteyebilirler” denildi.

Bildiri dağıtmak yasak

Yapılan bir diğer değişiklikle birlikte izinsiz bildiri dağıtmak da yasaklar kapsamına alındı. Yönetmeliğin ‘Kınama cezasını gerektiren disiplin suçları’ başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan ‘Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak afiş ve pankart asmak’ ifadesi, ‘Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak’ olarak değiştirildi.
Eğitim -Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız “Çok acıklı bir durum. Bilimsel hak ve özgürlüklere müdahale var. Şu ara tartışılan gençlerin özel yaşamına müdahale ile uyum içinde bir uygulama” yorumunu yaptı.
ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Gökmen de eğitim hakkının evrensel bir hak olduğuna dikkat çekerek “Suç tespit edilmeden öğrenim hakkı engellenemez” dedi. Prof. Dr. Gökmen, “Diyelim ki üniversitede bir öğrenci bir suçla itham edildi. Disiplin Kurulu oluşturularak bu araştırılıyor. Sonunda eğer öğrenci suçsuz bulunursa ne olacak? Öğrencinin eğitim hakkı engellenmiş olacak, derslerini kaçıracak, sınavlarına giremeyecek” diye konuştu.