'Önleyici' gözaltından sonra önleyici okuldan uzaklaştırma geldi

'Önleyici' gözaltından sonra önleyici okuldan uzaklaştırma geldi
'Önleyici' gözaltından sonra önleyici okuldan uzaklaştırma geldi
Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte hakkında soruşturma açılan öğrencinin herhangi bir ceza alması beklenmeden soruşturma süresince üniversitelere girişi yasaklanabilecek.
Haber: MEHMET BİLBER / Arşivi

 

ANKARA -  Kamuoyunda tartışılan ‘önleyici gözaltı’ uygulamasından sonra şimdi de üniversitelilere yönelik ‘önleyici okuldan uzaklaştırma’ uygulaması geldi.
YÖK Disiplin Yönetmeliği’nde 3 maddede yapılan değişiklik Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliklerden en dikkat çekeni ise öğrencileri, haklarında kesinleşmiş bir ceza olmamasına rağmen okuldan uzaklaştırmaya imkan tanıyan düzenleme. Disiplin Yönetmeliğinin ‘Soruşturmanın Yapılış Şekli’ başlıklı 14. maddesine eklenen yeni fıkrada, “Soruşturmacılar; zaruri gördükleri takdirde soruşturma süresince, soruşturulan öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar verilmesini disiplin soruşturmasını açmaya yetkili merciden isteyebilirler” denildi.

BİLDİRİ DAĞITMAK DA YASAK

Yapılan bir diğer değişiklikle birlikte izinsiz bildiri dağıtmak da yasaklar kapsamına alındı. Yönetmeliğin “Kınama cezasını gerektiren disiplin suçları” başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz afiş ve pankart asmak” ifadesi, “Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak” olarak değiştirildi. Yönetmeliğin “Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları” başlıklı 8. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendideki “Bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlamak” olarak yer alan ifade, “Suç sayılan eylemleri işlemek veya bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlamak” olarak yeniden düzenlendi.


DÜN ÖZGÜRLÜK BUGÜN YASAK!

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, dün YÖK’ün kuruluş yıldönümü vesilesiyle Akademik Özgürlük Bildirisi başlıklı 9 maddelik bir metin kaleme almıştı. Çetinsaya’nın saydığı maddelerden bazılarında şu ifadelere yer verilmişti:
* Üniversiteler hiçbir baskı ve engelleme söz konusu olmaksızın, tüm fikirlerin, muhtelif hakikat iddialarının, sosyal ve siyasi problemlerin özgür ve medeni bir şekilde tartışıldığı, karmaşık sorunların açık bir biçimde ifade edildiği ortamlardır.

* Öğrenciler kendi görüş, duruş, tavır ve farklılıklarından dolayı öğretim elemanları ya da diğer öğrenciler tarafından hiçbir biçimde engellenmeyeceklerini, horgörülmeyeceklerini ve yaftalanmayacaklarını hissetmelidirler. Hiçbir öğrenci dünya görüşünden dolayı ayrımcılığa tabi tutulamaz.

* Öğrenciler de öğretim elemanları da doğru bulmadıkları ve onaylamadıkları konularda şiddete başvurmaksızın eleştirme ve protesto hakkına sahiptirler.