'Oransız şiddete dava açılabilir'

NATO karşıtı gösteriler sırasında polisin gelişigüzel göz yaşartıcı gaz kullanması ve oransız şiddet uygulamasının dava konusu olabileceği belirtildi.
Haber: AHMET ŞIK / Arşivi

İSTANBUL - NATO karşıtı gösteriler sırasında polisin gelişigüzel göz yaşartıcı gaz kullanması ve oransız şiddet uygulamasının dava konusu olabileceği belirtildi. Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'na (PVSK) göre, kişi etkisiz hale getirildikten sonra kuvvet kullanma işlemi sona erdirilmeli.
Polisin müdahalesini değerlendiren Polis Akademisi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mesut Bedri Eryılmaz, toplumsal olaylarda polisin nasıl tavır alması gerektiğinin yasalarla belirlendiğini hatırlattı. Eryılmaz, bunun üzerine çıkılması durumunda ise 'efrada kötü muamele' suçunu düzenleyen TCK'nın 245. maddesi uyarınca dava açılabileceğini söyledi.
PSVK ek 6/1 ve 2. maddelerinin, polisin hangi olay karşısında nasıl müdahale edebileceğini düzenlediğini ifade eden Eryılmaz, şöyle konuştu:
"PSVK'nın ilgili maddelerinde 'Polis yakalanması gerekli kişi veya dağıtılması gereken topluluğun direnmesi, saldırıya yeltenmesi veya saldırıda bulunması hallerinde, bu fiilleri etkisiz hale getirmek için zor kullanabilir. Kuvvet kullanmanın ne anlama geldiği de yine bu maddelerde belirtilmiştir. Kuvvet kullanmanın amacı hiçbir zaman yakalanan kişiye yakalamayı gerçekleştirmek için kullanılan kuvvet, saldırıyı gerçekleştirmek için kullanılan kuvvete göre orantısız olamaz. Yani kişi etkisiz hale getirildikten sonra kuvvet kullanma işlemi sona erdirilecektir. Önce sözlü olarak dağılın uyarısı yapılmalıdır. Bu gerçekleşmezse bu kez su, yoksa göz yaşartıcı gaz kullanılır. Yine de gösteri sona ermiyorsa cop kullanılır, ama vücuda ya da kafaya vurulmaz. Etkisiz hale getirme işlemi hangi aşamada tamamlanmışsa, kuvvet kullanma işlemi de o aşamada sona erdirilmelidir."