Orduda eşcinsellik 'en ağır suç' oluyor

Orduda eşcinsellik 'en ağır suç' oluyor
Orduda eşcinsellik 'en ağır suç' oluyor
TSK disiplin cezalarını baştan düzenleyerek 'ceza puanı' sistemi getiriyor. İlk kez kanuna giren ve 'en ağır disiplin suçu' olarak tarif edilen eşcinselliğin cezası ise meslekten atılma...

 

 

Radikal.com.tr - TSK’daki disiplin cezaları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye ’ye ardı ardına verdiği mahkumiyet kararları üzerine TSK'da, disiplin cezaları yeniden düzenlendi. Bugün Bakanlar Kurulu’na sunulacak tasarı “ceza puanı” gibi radikal düzenlemeler içeriyor. Buna göre, disiplin suçu olarak kabul edilen her davranışın belli bir ceza puanı olacak. Bu ceza puanları sicillere işlenecek.

 

KADEMELİ CEZA

Belirli bir ceza punanına ulaşan personele “Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme, Terfi Durdurma ve Meslekten Atılma “ şeklinde kademeli cezalar uygulanacak.
Disiplin cezaları, “Disiplin Amiri, Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu” şeklinde üç aşamalı bir mekanizma tarafından uygulanacak. Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kesme cezaları Disiplin Amirleri tarafından; Terfi Durdurma cezası, Disiplin Kurulu’nun kararıyla, Meslekte Atılma cezası amirlerin isteği üzerine kurumun Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilecek.
Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun disiplin amirinin isteğinin dışında ayrı bir ceza tayinine yetkisi olmayacak. Cezayı ya kabul ya da reddedecek. Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorunda olacak.

ÖNCE SAVUNMA


Askeri personel hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemeyecek. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacak.
Disiplin cezaları personelin “özlük dosyasına” işlenecek. Meslekten çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından belirli süre geçtikten sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının “özlük dosyasından” silinmesini isteyebilecek. Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edilebilecek. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gün olacak. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşecek. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvuru yolu açık olacak.

EŞCİNSELLİK EN AĞIR SUÇLAR ARASINDA

Tasarıda, eşcinsel ilişki, “gayri tabii mukarenet” şeklinde tanımlandı. Buna göre, eşcinsellik en ağır disiplin suçu olarak kabul edilecek ve meslekten atılma cezası uygulanacak. TSK’da meslekten atılma cezaları, adam öldürme, ağır hapis veya bir seneden fazla hapis cezası alma, Askeri mahkemeler tarafından üç aydan fazla hapis cezası alanlar, rüşvet ve dolandırıcılık, yolsuzluk yapma, devlet sırlarını açığa çıkarma gibi suçlarda veriliyor.
Eşcinsellik, TSK’nın farklı düzenlemelerinde farklı isimler altında ceza nedeni sayılıyor. Bu nedenle ordudan atılan çok sayıda rütbeli de bulunuyor. Ancak tasarıyla eşcinsellik ilk kez disiplin hukuku kapsamında “gayri tabii mukarenet” adı altında açıkça nitelendi. Tasarıda disiplin ve ahlaki suçlar nedeniyle verilen atılma kararları YAŞ’a gitmeyecek. Ancak bu kararları yargı yolu açık olacak.