Orduya ilişkin iddialarına savcılık inanmadı

İSTANBUL - İbrahim Şahin, telefon görüşmelerinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un bilgisi dahilinde bu birimi olşuturduğunu ileri sürüyordu. Savunmasında bu iddiaları inceleyen savcılık, Şahin’i inandırıcı bulmadı. İddianamede, şöyle denildi: “Şahin savunmalarında, devlet tarafından terörle mücadele amacıyla kurulacak müsteşarlığın başına getirileceğini, bunun yasal bir görev olduğunu, gözaltına alındığı tarihten sonraki bir tarihte göreve başlayacağını, görevle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını, sivil ve askeri tüm makamlarca gerekli onayların verildiğini iddia etmiş ise de soruşturma aşamasında bu şekilde yasal bir görevin verildiğine dair tespitin bulunmadığı, şüphelinin savunmalarının basında yer alması üzerine 12 Şubat 2009 tarihinde Genelkurmay’ın internet sitesinde yapılan basın açıklaması ile, ifadelerde adı geçen Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şüphelilerle hiçbir ilgisinin bulunmadığının ifade edildiği, açıklamada “700.bin kişilik bir orduya komuta eden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerinden birisini oluşturan hukuk devletine bağlılığı ile tanınan bir komutanın, 150 - 300 kişilik yasadışı bir oluşuma ihtiyaç duyması ve bu oluşumu, daha önce aynı tip bir olaydan dolayı mahkûm olmuş ve sağlık durumu tartışmalı olan bir kişiyle yapmaya kalkmasını düşünmek, gülünç ve gayriciddi bir durumdur” şeklinde değerlendirmelerin yapılması karşısında şüphelinin savunmalarının gerçeği yansıtmadığı kanaatine varılmıştır.” (Radikal)