Organik denetim geliyor

Avrupa Birliği'ne (AB) uyum kapsamında hazırlanan 'organik tarım yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

ANKARA - Avrupa Birliği'ne (AB) uyum kapsamında hazırlanan 'organik tarım yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarı, tüketiciye güvenilir, kaliteli ürün sunmak üzere organik ürün ve girdilerin üretiminin geliştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor. Tasarıyla getirilen düzenlemelerden bazıları şöyle:

  • Organik tarımın geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, bakanlık içi koordinasyon ve değerlendirme hizmetleri ile yetkilendirilmiş kuruluşların, işletmelerin, müteşebbislerin, kontrolör ve sertifika sahiplerinin faaliyetlerini izlemek üzere bakanlık bünyesinde organik tarım komitesi' kurulacak.
  • Organik tarım ticaretini, tanıtımını, araştırmalarını ve diğer organik tarım faaliyetleri stratejilerini belirlemek ve bakanlık dışı kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve izleme hizmetlerini yapmak üzere de 'organik tarım ulusal yönlendirme komitesi' kurulacak.
  • Organik tarıma ilişkin usul ve esaslar, yönetmelikle belirlenecek.
  • Organik tarım faaliyetlerinin her türlü kontrol ve sertifikalandırma işlemleri bakanlık ve bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlarca yapılacak.
  • Müteşebbisler, yetkilendirilmiş kuruluş kontrolünde çalışacak.
  • İhracat sertifikası olmayan ürün ve girdiler, organik ürün veya girdi adı altında ihraç edilemeyecek. Bütün organik ürünlerin ve girdilerin ihracat kontrolleri bakanlıkça yapılacak.
  • Kanuna aykırı hareket edenlere 5 milyar liradan 30 milyar liraya kadar idari para cezası verilecek, sertifikalandırılmamış ürünlere organik ürün ve girdi nitelemesi yapılması halinde yetki ve çalışma izni iptal edilecek.