'Organik tarım' Meclis'te

Avrupa Birliği (AB) ile olası tam üyelik müzakereleri sürecinde Türkiye'yi en fazla zorlaması beklenen tarım sektörünün AB'ye uyumu konusunda iki yasal düzenleme geliyor.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Avrupa Birliği (AB) ile olası tam üyelik müzakereleri sürecinde Türkiye'yi en fazla zorlaması beklenen tarım sektörünün AB'ye uyumu konusunda iki yasal düzenleme geliyor. TBMM Genel Kurulu, 'Organik Tarım Yasası' ile 'Tohumculuk Yasası' tasarılarını bu hafta ele alacak.
Organik tarımla ilgili tasarı, tüketiciye güvenilir, kaliteli ürünler sunmak üzere organik ürün ve girdilerin üretimini ve geliştirilmesini amaçlıyor. Tasarı uyarınca, organik tarım faaliyetlerinin her türlü kontrol ve sertifikalandırma işlemleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılacak. Organik ürünlerin satışı ve pazarlaması, toptancı halleri mevzuatına tabi olmayacak. Organik sertifikası olmayan ürün ve girdilerin, organik ürün adı altında ihraç ve ithali yapılamayacak.
Ağır para cezaları
Tasarı, tüketiciyi aldatanlara ve mevzuata aykırı organik tarım yapanlara ağır yaptırımlar öngörüyor. Organik olmadığı halde organik ürünmüş gibi satış yapanlarla bunlara onay veren sertifika kuruluşlarına 10 milyar liradan 50 milyar liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Fiilin tekrarı halinde yetki belgeleri iptal edilecek.
Tohumculuğa standart
Tohumculuk Yasası tasarısı ise, tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri, orman bitki türleri ile diğer bitki türlerinin ve genetik kaynakların kayıt altına alınması, sertifikasyonu, ticareti, piyasa denetimi ve kurumsal yapılanmalarla ilgili kuralları düzenliyor. Tasarıya göre, sadece Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nca kayıt altına alınan çeşitlere ait tohumluklar üretilebilecek. Üreticiler izin verilmeyen tohumluk veya bitkisel ürünleri yetiştiremeyecek.
Tohumculuk sektörü, yurtiçinde yatırım yapmak kaydıyla, bakanlıkça belirlenecek teşviklerden yararlandırılacak. Tohumlukların ithalat ve ihracatı bakanlığın iznine tabi olacak. Mevzuata aykırı üretilen tohumlardan doğacak zarar, tohum üreticisi, ithalatçı ve satıcılarca müştereken tazmin edilecek. Tohum üreticisi ve satıcılarına faaliyetten men ve 10 milyar liraya kadar para cezası uygulanacak.