Organik Tarım Yasası tamam

Organik Tarım Yasası Meclis'ten geçti. Bundan böyle organik ürünlere bakanlıkça sertifika verilecek, TV ve radyoda bilgilendirici yayın yapılacak.

ANKARA - Tarımda Avrupa Birliği'ne (AB) uyum için hazırlanan Organik Tarım Yasası, TBMM'de kabul edildi. Yasa, tüketiciye güvenilir, kaliteli ürün sunmak üzere organik ürün ve girdilerin üretiminin geliştirilmesini sağlamak amacıyla alınacak önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenliyor.
İki komite kurulacak
Buna göre organik tarımın geliştirilmesi için çalışmalar yapmak üzere Tarım Bakanlığı bünyesinde Organik Tarım Komitesi kurulacak. Ayrıca, organik tarım ticaretini, araştırmalarını ve faaliyet stratejilerini belirlemek ve bakanlık dışı kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve izleme hizmetleri için de Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi oluşturulacak.
Organik tarım faaliyetlerinin her türlü kontrol ve sertifikalandırma işlemleri, Tarım Bakanlığı ve bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlarca yapılacak. Sertifikalandırılmamış ürünler 'organik ürün veya organik girdi' adı altında satılamayacak. Organik tarım üreticileri, yetkili kuruluş kontrolünde çalışacak.
Organik tarım faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar, Tarım Bakanlığı'nın çıkaracağı yönetmelikle belirlenecek. Orman sayılan yerlerde ürün toplanmasıyla ilgili usul ve esaslar Çevre ve Orman Bakanlığı'nın görüşü alınarak çıkarılacak.
Organik ürünlerin ve girdilerin etiketi, logosu, reklamı ve tanıtımı sahte, yanıltıcı veya ürünlerin orijinine ve üretim tekniklerine, özelliklerine göre hatalı bir izlenim yaratmayacak.
RTÜK ulusal, bölgesel radyo ve TV'lerin üreticiler ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi amacıyla ayda en az 30 dakika, organik tarımla ilgili eğitici çalışma yapmaları konusunda gerekli önlemleri alacak. Organik ihracat sertifikası olmayan ürün ve girdiler, bu adla ihraç edilemeyecek. Organik ürünlerin ve girdilerin ihraç kontrollerini Tarım Bakanlığı yapacak.