Orhan Pamuk'a Yargıtay'dan kötü haber: Dava açmak serbest

ANKARA - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Nobelli yazar Orhan Pamuk hakkında, İsviçre’de yayımlanan bir dergiye verdiği röportajdaki “30 bin Kürt’ü ve 1 milyon Ermeni’yi öldürdük” sözleri nedeniyle manevi tazminat davası açılabileceğine karar verdi. Genel Kurul, Pamuk’un ‘karar düzeltme’ istemini de reddetti.
Şişli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yazar Pamuk’un İsviçre’de bir dergide yayımlanan, “30 bin Kürt’ü ve 1 milyon Ermeni’yi öldürdük...” sözleri nedeniyle İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Pakize Alp Akbaba ve Ergenekon soruşturmasında tutuklanan avukat Kemal Kerinçsiz’in de aralarında bulunduğu altı kişinin açtığı manevi tazminat davasını ‘ehliyet yönünden’ reddetmişti.
Yerel mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, kararı davacılar lehine esastan bozmuş ve ‘davacıların dava açma ehliyetinin varlığının kabulü ile davanın esasının incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiğine, kişilik haklarına saldırının varlığının benimsenmesi durumunda ilgili mevzuat hükümlerine göre hüküm kurulmasına’ karar vermişti.
Yargıtay’ın bozma kararının ardından davayı yeniden görüşen Şişli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, önceki kararında direnerek, davanın reddine hükmetti. Yerel mahkemenin bu kararının da temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun gündemine gitti.

‘Her Türk dava açabilirse’
Kurul, Yazar Orhan Pamuk aleyhine açılan tazminat davasını reddeden yerel mahkeme kararını, 4. Hukuk Dairesi’nin bozma gerekçeleri doğrultusunda bozdu.
Bu arada Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Orhan Pamuk’un ‘karar düzeltme’ istemini de reddetti. Orhan Pamuk, Genel Kurul kararına karşı ‘karar düzeltme’ isteminde bulunmuştu. İstemde, “Her Türk vatandaşının dava açma ehliyeti olduğu kabul edilirse bunun sonucu düşünülmüş müdür? Düşünce özgürlüğünden söz edilebilir mi?” görüşü dile getirilmişti.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı bağlayıcı olduğu için Şişli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın esasına girerek yeniden karar verecek. (Radikal)