Orman bütündür, bölünemez!

Kızılağaç ve kestaneliklerin orman alanı dışına çıkarılmasını sağlayacak düzenlemeyi iptal eden Anayasa Mahkemesi, bu kararın gerekçesini Resmi Gazete'de yayımladı.

ANKARA - Kızılağaç ve kestaneliklerin orman alanı dışına çıkarılmasını sağlayacak düzenlemeyi iptal eden Anayasa Mahkemesi, bu kararın gerekçesini Resmi Gazete'de yayımladı. Gerekçeli kararda, kızılağaç ve kestaneliklerin 'orman ağacı olmasalar bile' orman tanımından çıkarılmalarının Anayasa'nın ormanların korunmasıyla ilgili 169. maddesiyle çeliştiği vurgulandı.
Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında şu noktalara dikkat çekildi. "Ormanlar, binlerce hektar arazide doğal olarak yetişen ağaçlarla birlikte, diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla birlikte toprak hava, su, ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte oluşturdukları karşılıklı ilişkiler dokusunu yansıtan ekosistemlerdir. Bu sistem içinde yer alıp, bilim ve fen bakımından da orman ağacı olmadığı saptanmamış kızılağaçlıkların ve aşılı kestaneliklerin orman tanımından çıkarılmasının, onların korunmasını engelleyerek Anayasa'nın bu konuda sağladığı güvenceden yoksun bırakacağı açıktır."
Sezer ve CHP itiraz etmişti
Çoğu dağınık halde, 100 bin hektar aşılı kestanelik ve kızılağaçlığı orman kapsamından çıkaran iki düzenleme (4999 sayılı Orman Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1. ve 13. maddeler), Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüştü.


    http://www.radikal.com.tr/7465277465270

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.