Orman suçlusu çok

Sorunlu izinler
Orman Genel Müdürlüğü'nün faaliyetlerini inceleyen Sayıştay, sorunları raporlaştırdı: Çöp dökme alanı, mezarlık, spor tesisi, vakıf üniversitesi ve askeri tesis gibi aslında zorunluluğu kuşkulu olan yatırımlara kolay izin verilmesi, orman varlığını azaltmış.
Sistemdeki eksiklik
Ormana en az zarar verecek sistemin kurulamadığı belirtilen raporda, askeri ve mülki makamların yangınlara müdahalesi de eleştirildi. Rapordan çarpıcı bir iddia: Yaşlı, hasta ve özürlü söndürme işçisi fazla.

ANKARA - Orman Genel Müdürlüğü'nün ormanların korunmasıyla ilgili faaliyetlerini inceleyerek, sorunlar ve çözüm önerilerini rapor haline getiren Sayıştay, ormanların durumunu da gözler önüne serdi. Sayıştay'ın, bu ay Meclis'e sunduğu raporda, ormanlardaki tesisler konusunda şöyle denildi:
"Orman Yasası uyarınca orman alanlarında çöp döküm alanı, toptancı hali, mezar yeri, spor tesisleri, vakıf üniversiteleri, askeri tesisler gibi ormanlık alanlarda yapılma zorunluluğu tartışılabilir yatırımlar için izin verilmesi orman varlığının azalmasına yol açmış, izin taleplerinin değerlendirilmesinde, ormana en az zarar vermesini sağlayacak bir sistem kurulamamıştır.
Kamu yararı tartışılır
'Kamu yararı' kavramının tanımlanmaması ve hangi şartlarda gerçekleşeceğinin belirlenememesi, orman alanlarına yapılacak tesislerin sağlayacağı kamu yararı ile bu alanların orman olarak kalmasının sağladığı yararın kıyaslanamaması, bu gerekçeyle verilen izinlerin önemli bir kısmını tartışılabilir kılmıştır."
Söndürme kargaşası
Sayıştay, askeri ve mülki yetkililerin orman yangınlarına müdahale etmesini de eleştirdi, "Özellikle büyük yangınlarda zaman zaman çok sayıda mülki ve askeri yetkilinin çalışmalara müdahale ettiği ve yönetim karmaşasına neden olduğu, diğer kurum ve kuruluşların yangın söndürme çalışmalarına imkânları ölçüsünde destek verdikleri görüşmelerde ifade edilmiştir."
Raporda ayrıca, "Arazinin değerli olduğu, turistik önemi bulunan yerler arasından örnek seçilen Fethiye, Marmaris, Köyceğiz, Antalya ve Alanya orman işletme müdürlüklerinde, orman alanlarında verilen izinlerin incelenmesi sonucunda ilk üç sırayı, 81 bin 944 dönümle askeri tesislerin, 48 bin 381 dönümle maden ve taş ocaklarının, 21 bin 397 dönümle enerji nakil hatları ve tesislerinin oluşturduğu tespit edilmiştir" denildi.
Sayıştay'ın hazırladığı raporda diğer eleştiri noktaları şöyle oldu:

  • 1974 yılından bu yana orman dışına çıkarılan alan yaklaşık 473 bin hektar. Uygulamanın en fazla yapıldığı ve yaklaşık 45 bin hektar alanın orman dışına çıkarıldığı Antalya ilini, 39 bin hektarla İçel, 34 bin hektarla Balıkesir, 31 bin hektarla Ankara, 29 bin hektarla Sakarya ve Muğla izlemekte.
  • Vakıf üniversitelerine toplam 53 bin dönüm arazi tahsis edildi. İstanbul'da tahsis edilen orman alanı 6 bin 476 dönüm. Tahsis yapılan vakıf üniversitelerinin bir kısmının aynı bölgede arazileri olduğu, tahsis edilen alanlar içinde ağaçlandırma sahaları, rekreasyon alanları ve 2B uygulaması yapılan yerler olduğu bilinmekte.
  • Arazinin kıymetli olduğu bölgelerde işgal ve faydalanma arttı.
  • Toplam 200 adet olması gereken devlet arazisini tescil edecek kadastro komisyonları 1999 yılında 115'e, 2002 yılında 103'e geriledi. Komisyonlardan 22'sinde başkan, 14'ünde ormancı, 10'unda ziraatçı üye yok. Çeşitli baskılara açık olması nedenleriyle komisyonlarda görev almak istenmiyor. Arazinin değerli olduğu çoğu yerde kadastro çalışmaları tamamlanamıyor.
  • Gerek orman muhafaza memurları, gerekse işletme müdür ve şeflerinin ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan silahlı saldırılara uğradıkları dokümanlardan belirlenmiştir.
  • Yangın söndürme işçilerinden gerektiği gibi yararlanılmıyor, artık yeni işçi alınmıyor ve yaş ortalaması da oldukça yüksek. Yangın söndürme çalışmalarına katılamayacak derecede hasta ve özürlü işçiler bulunduğu ifade edilmiştir.