Orman Yasası vize alamadı

Anayasa Mahkemesi, Orman Yasası'nın kızılağaç ve aşılı kestaneliklerin satışına zemin hazırlayan maddelerini iptal etti ve yürürlüğü de durdurdu.

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, Orman Yasası'nın kızılağaçlar ile aşılı kestanelikleri orman alanı dışına çıkaran, dolayısıyla bu yerlerin satışına
zemin hazırlayan tartışmalı maddelerini iptal etti. AKP, 'orman yağmasına yol açacağı' yönündeki yoğun eleştirilere rağmen 31 Temmuz 2003'te 'Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u çıkararak kızılağaç ve aşılı kestanelikleri orman sahası dışına çıkarmış ve bu yerlerin dolaylı olarak satışına da zemin hazırlamıştı.
Cumhurbaşkanı Sezer, yasanın bu konuları düzenleyen 1 ve 13. maddelerini bir kez daha görüşülmesi için 15 Ağustos 2003'te Meclis'e geri göndermiş, ancak, hükümet 5 Kasım 2003'te yasayı aynen kabul etmişti. Sezer, bu kez yasayı mecburen onaylamış ancak ardından, yasanın, kızılağaçlıklar ile aşılı kestaneliklerin orman sayılmayacak yerler arasına alınmasına ilişkin 1. maddesi ile bu yerlerden yararlanmayı özel bir rejime bağlayan 13. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'nin iptali için dava açmıştı. CHP de aynı gerekçelerle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.
Yürürlük de durduruldu
Anayasa Mahkemesi, dün her iki başvuruyu da sonuçlandırdı, kararı Başkan Mustafa Bumin açıkladı. Her iki maddenin de iptal edildiğini açıklayan Bumin, iptal gerekçeleri Resmi Gazete'de yayımlanıncaya kadar yürürlüğün de durdurulduğunu açıkladı.