Ormana Maliye bakacak!

Hükümet, 2-B olarak adlandırılan 'orman vasfını kaybetmiş araziler'in satışı için yeniden harekete geçti. Daha önce Anayasa değişikliğiyle yapılmaya çalışılan ancak Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den...

ANKARA - Hükümet, 2-B olarak adlandırılan 'orman vasfını kaybetmiş araziler'in satışı için yeniden harekete geçti. Daha önce Anayasa değişikliğiyle yapılmaya çalışılan ancak Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den dönen 2-B'lerin bu defa kanun değişikliğiyle satılması planlanıyor. Hükümet, 473 bin hektar 2-B arazisinin buralarda evi, işyeri olanlara öncelik verilerek satılması halinde, en az 10 milyar YTL'lik gelir elde edileceğini hesaplıyor.
Çevre ve Maliye bakanlıkları bürokratları, 2-B'lerin satışına dönük kanun taslağı hazırladı. Taslaktaki temel hükümler şöyle:
1- Orman sınırları dışına çıkarılan yerler, Çevre Bakanlığı'nın talebiyle Hazine adına tescil edilecek, tescille birlikte Maliye Bakanlığı emrine geçecek.
2- Orman köylülerinin yerleşmesi amacıyla orman sınırı dışına çıkarılıp Hazine adına tescillenen yerlerden Çevre Bakanlığı'nca uygun görülenler, Bayındırlık Bakanlığı'na tahsis edilecek.
3- Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmazlardan, tekrar orman olarak değerlendirilmesi mümkün olanlar, Maliye Bakanlığı'nca Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilecek. Tekrar orman olarak ihya edilemeyenler ise işgal durumuna göre bölünüp Maliye Bakanlığı'nca rayiç değer üzerinden satılacak.
4- Taşınmazlardan kamu idarelerinin görecekleri hizmetler için gerekli olanlar, bedelin ödenmesi halinde, bu kuruluşun tasarrufuna bırakılacak.
5- Gelirler, orman köylülerinin kalkınması için kullanılmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilecek.
6- Satışta rayiç bedel tespiti özel komisyonlarca yapılacak.


    http://www.radikal.com.tr/7624917624910

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.