Ormanlar bir yıl daha korumasız

Tahsislere iptal

Anayasa Mahkemesi, turizme ayrılan taşınmazlardan Hazine'ye ait olanlarla, ormanların Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve yatırımcılara tahsisine olanak sağlayan düzenlemeleri iptal etti. Yasal boşluk doğmaması için bir yıl süre tanındı. Bu durumda, söz konusu arazi ve ormanların bu süre
içerisinde tahsisine devam edilebilecek.

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, turizme ayrılan Hazine arazileriyle ormanların Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla yerli ve yabancı yatırımcılara tahsis edilmesine olanak sağlayan düzenlemeleri iptal etti. Ancak Anayasa Mahkemesi yasal boşluk doğmaması için bir yıllık süre tanıdı. Bu durumda, söz konusu arazi ve ormanların bu süre içerisinde tahsisine devam edilebilecek.
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'na iptal davası "Her ne kadar orman arazilerinin turizme açılmasında kamu yararı olsa da, orman orman olduğu için korunmalı" diyen Danıştay 6. Dairesi tarafından açılmıştı. Anayasa Mahkemesi de Danıştay'ın iptal istemlerini paylaştı ve teşvik kanununun kimi önemli düzenlemelerini iptal etti. Ancak mahkeme, iptalle oluşan yasal boşluğun giderilmesi için iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlandıktan bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.
Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenleme, "Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde bakanlığın talebi üzerine,
imar planları yapılmış ve turizme ayrılmış yerlerdeki taşınmaz mallardan Hazine'ye ait olan yerlerle ormanlar, ilgili kuruluşlarca bakanlığa tahsis edilir" hükmünü içeriyordu. İptal edilen bir başka düzenlemeyse bu malları Türk ve yabancı uyruklu, gerçek ve tüzelkişilere tahsis etme konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı yetkili kılıyordu.
Şimdi ne olacak?
Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın bir yıl sonra yürürlüğe girecek olması, turizme tahsis edilecek ormanları bir yıl daha korumasız bıraktı. Şimdi bakanlık isterse bu süreyi sonuna kadar değerlendirip orman Hazine arazilerinin tahsisine devam edebilecek.
Danıştay 6. Dairesi konuyu Anayasa Mahkemesi'ne havale ederken Kültür ve Turizm Bakanlığı da Danıştay kararı doğrultusunda verdiği 53 ön izini de iptal etmek zorunda kalmıştı. İptal edilen ön izinler arasında Rixos oteller zincirinin patronu Fettah Tamince'ye 49 yıllığına tahsis edilmek istenen Antalya'daki Lara Kent Park'ın, Antalya Oymapınar Turizm Kentleri Projesi içinde yer alan Manavgat Çenger Deresi yanı, Antalya Demre'de 17 turizm alanının da bulunduğu öğrenildi. Antalya Sorgun Ormanları'ndaki iki otelle ilgili tahsisse daha önce kesinleştiği için iptal kapsamı dışında kaldı.
Çanlar 2004'te çalmıştı
Tartışılan Turizmi Teşvik Kanunu'ysa 1983 yılında yürürlüğe girdi. 2004 tarihli değişiklikle, 'tüm ormanların' turizme tahsis edilebilmesine karar verildi. Bundan en çok etkilenecek bölgelerden Antalya'da baro harekete geçti, "Yasa kapsamındaki yönetmelik Anayasa'ya aykırı" diyerek Danıştay'a başvurdu. Danıştay da "Her ne kadar orman arazilerinin turizm yatırımlarının tahsisinde kamu yararı bulunduğu düşünülebilirse de ormanların orman olarak korunmasındaki kamu yararının daha öncelikli ve üstün nitelikte olduğu açıktır" gerekçesiyle kanunun 8. maddesini ve buna bağlı yönetmeliği Anayasa Mahkemesi'ne intikal ettirdi, Danıştay, yüksek mahkeme karar verinceye kadar tüm orman alanlarının tahsisinin yürütmesini durdurdu.
Türkiye, 1950-1997 yılları arasında ormanlık alanlarının yüzde 56'sını 'yasal düzenlemelerle yitirdi.