@ismailsaymaz

Ortak kanı: Zarar büyük

'İmparatorluğun Son Dönemi'nde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları' başlıklı iki gün sürecek konferansın ilk gününde tehcir edilen Ermenilerin büyük bir felaket yaşadığı kabul edildi.
Haber: İSMAİL SAYMAZ / Arşivi

İSTANBUL - 'İmparatorluğun Son Dönemi'nde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları' başlıklı iki gün sürecek konferansın ilk gününde tehcir edilen Ermenilerin büyük bir felaket yaşadığı kabul edildi. 'Ermenilerin sistematik bir katliama maruz kaldığı' belirtilen oturumlarda akademisyen, yazar ve aydınlar kamuoyunu 1915 ve öncesini anlamaya ve tartışmaya çağırdı. Konferansın dünkü oturumlarında söz alan konuşmacılar görüşlerini özetle şöyle dile getirdi:
Prof. Dr. Murat Belge (İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Programı Koodinatörü): Türk demokratikleşme mücadelesi ve özlemi bu toplumda AB'ye katılabilme şeklinde tezahür ediyor. Türkiye'de bu bağlamda kıran kırana bir mücadele var. Bu konferans, 1915'te ne olduğunu anlamak ve tartışmaktan çok bundan politik olarak nasıl yararlanılabileceği noktasında görülüyor. Bu tartışma aslında Türkiye'nin geleceği tartışmasıdır. Demokratik bir ülke olarak mı yaşayacağız, yoksa devletin güdümünde, onun izin verdiklerini konuşan bir toplum olarak mı yaşayacağız? Bu mücadele içinde değişimler de var. Bir zamanlar bir telefonla toplantılar yasaklanırdı. Artık telefon etmeyip idare mahkemesine başvuruyorlar. Bu ülke öyle değişti ki, faşizm bile sivil kıyafet giyiyor, dilekçe veriyor.
Doç. Dr. Halil Berktay (Sabancı Üniversitesi Tarih Koordinatörü): Ermeni sorunu tarihçiliği iki milliyetçi söylemle kuşatıldı. Sorun, soykırım olup olmadığı sorununa indirgendi. Bir tarafta 'Soykırım oldu,' diyen Ermeni tarihçiliği, diğer tarafta 'Soykırım yoktu' diyen Türk tarihçiliği var. Mağduriyet kavramının yeni farkına varılıyor. Günümüz milliyetçilikleri en çok kimin mağdur edildiği iddiasını ileriye sürüyor. Türk milliyetçiliği 1915'in kendisinden söz etmektense, bu olayın ayrıntısına girmiyor. 1915 öncesine ve başka faktörlere dikkat çekiyor: 'Adil Osmanlı'ya karşı nasıl bir ihanet kampanyasına girmişlerdi', 'iyi niyetli ittihatçılar nasıl tehcire başvurmak zorunda kalmışlardı.' Ermeni milliyetçileri ise olayların bağlamlarını yok sayıyor. Bu savunma sokağa açıldıkça paradokslar oluşuyor. Resmi söylem, 'Bir şey olmadı' demeye çalışırken, sokak 'Oldu, iyi oldu' yaparız demeye çalışıyor. Anadolu Ermenilerinin yok olmuşluğu gerçekliği vardır.
Osman Köker (Tarihçi): Tehcir öncesi nüfus sayımına göre, Osmanlı kaynaklarında 1.3 milyon, Ermeni cemaatine göre ise 1.9 milyon Ermeni vardı. Her iki rakam da siyasete alet ediliyor. Techirden sonra Ermenilerin yaşadığı önemli kentler boşaldı. Bazı kentler haritadan silindi. Harput'ta küçük zanaatlar, ayakkabıcılık, dericilik, silah imalatı, ipekçilik ve şarapçılık yapılıyordu. Rusya ve ABD'ye ihracat yapılıyordu. Maraş'ın Zeytun ilçesinin tamamı Ermeni'ydi. 10 bin nüfusu vardı. Tarım ve hayvancılığa ek olarak silah imalatı yapılıyor, alkollü içkiler ihraç ediliyordu. Bugün bu ilçenin adı Süleymanlı ve nüfusu 1500. Yine Ankara yakınlarındaki İstanoz kasabası haritadan tamamen silindi.
Prof. Dr. Fikret Adanır (Bochum Ruhr Üniversitesi Öğretim Üyesi): Pozitivist yaklaşım, belge fetişizmine yol açabiliyor. Belgelenmeyen olayı, olmamış kabul edebiliyorlar. Belgelerde topyekün imha kastı aranıyor. Bunu bulamayınca yok kabul ediyorlar. 1915-1916 olaylarını anlatan mavi kitap propaganda amaçlı yazılmıştır. Propaganda amacı ile kullanıldı diye belgelik vasfını yitirmez. Ben çalışmalarımda Ermeni soykırımı tabirini kullanıyorum. Köşeye sıkıştırılmış bir Türkiye günün birinde jenosit suçlamasını da kabullenir. Bu bazı çevreleri belki tatmin edecektir. Fakat böyle dış dayatmalar sonucu verilmiş bir ödünün, Türk Ermeni ilişkilerinin geleceği açısından yararlı olacağına inanmıyorum.
Prof. Dr. Fatma Müge Göçek (Michigan Üniversitesi Öğretim Üyesi): Ermeni meselesi kimin çıkarına ve kime rağmen çözüldüğünü Türkiye Ermenilerinin sayısına bakarak görebiliriz. Ermeni diasporasının sesi de milliyetçilikle şekillenmiş üç kesimin, sivil toplumun, Türkiye Ermenilerinin ve Ermenistan'ın sesini yadsıyor. Biz ABD'de Ermeni sorunu üzerine atölye çalışması başlattık. Türk çevreleri beni Ermenilerden para alan bir hain olarak görüyor. Ermeni milliyetçiler ise atölyeye katılmak isteyenlere soykırımı onaylayan kâğıt imzalanması koşulunu öne sürmüştü. Bunu kabut etmedik. 1915 olayları nasıl adlandırılırsa adlandırılsın araştırmaya karar verdik.
Yard. Doç. Dr. Akşin Somel (Sabancı Üniversitesi Tarih Programı Öğretim Üyesi): 1870'li yıllarda Osmanlı eğitim müfredatı içindeki Ermeni okullarındaki bazı öğretmenler devrimci ve ulusal görüşleri benimserken, kimi okullarda gericilik hâkimdi. Marksist, ulusalcı öğretmenler, Anadolu'daki papazları okullardan uzaklaştırmaya çalışıyordu. Bazıları da devrimci öğretmen kadrolarının denetiminde politize olmuştu. Abdülhamit'in baskısı, Ermeni gençliğinin nefretini şiddetlendirdi.
Elif Şafak (Yazar): Bazı soruları sormamız gerekiyor. 1915 öncesinde Müslüman Türk kadınları ile Ermeni romancı Zabel Yaseyan arasında bir ilişki var mıydı? Halide Edip ile Yaseyan'ın hayatlarını karşılaştırmalı ele alabilir miyiz? Edebiyatı kaynak olarak kullanabilir miyiz? Bence Ermeni diasporasına tehcirden sonra bu toprakların siyasi, ahlaki, sanatsal, edebi ve vicdani olarak çok çoraklaştığını söylememiz lazım.
Doç. Dr. Taner Akçam (Minnesota Üniversitesi Öğretim Üyesi): Soykırım uygulamasıyla 1. Dünya Savaşı'ndan önce tüm Anadolu gayrimüslimlerden arındırılmak istenmiştir. 14 Ocak 1915'te, Enver Paşa'nın Harbiye Nazırı olmasıyla bu plan, tüm Anadolu'ya yayılmış, ağırlıklı Türk unsuruna dayalı olarak devlet yeniden inşa edilmiştir. Türk olmayan Müslüman unsurlar ise sürülmüş, gönderildikleri yerlerde nüfusun yüzde 5 ya da 10'nunu geçmeyecek şekilde asimile edilmeye çalışılmıştır. Soykırım bir sosyal bilim alanıdır. Sadece hukukçuların tekelinde değildir.
Doç. Dr. İrfan Palalı (Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi): Tehcir sırasında Müslümanlaştırılmış bir Ermeni olan anneannem Fatma Ane, ölmedi, yaşadı. Ancak anne ve babasız yaşadı, kimliğini unuttu, asimile oldu. Tehcir büyük bir insanlık suçudur, katliamın daniskasıdır. Ancak önceden planlanmış bir soykırım değildir.
Alman tarihçiler böyle der miydi?
Konferans sırasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Budak, konuşmacılara, "Siz Müslüman kayıplarla ilgili de söz edecek misiniz?" sorusunu yöneltti. Bu soru üzerine konuşmacılardan Doç. Dr. Halil Berktay, "Yahudi soykırımı tartışmaları sırasında Alman tarihçilerin 'Alman kayıplarından ne haber' dediğini duydunuz mu?" dedi.


    http://www.radikal.com.tr/7582707582700

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.