Ortaöğretimde mecburi ikinci yabancı dil

Milli Eğitim Bakanı Çelik, Almanca ve Fransızca'nın hazırlık sınıfı olan bütün ortaöğretim kurumlarında mecburi ikinci yabancı dil yapılacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, "Almanca ve Fransızcayı, hazırlık sınıfı olan bütün ortaöğretim kurumlarında mecburi ikinci yabancı dil yapıyoruz" dedi.
Van'da bulunan Çelik, AkP Seçim
Bürosu'nda yaptığı açıklamada, yabancı dil bilme ve yabancı dil öğretimi konusunda kalkınmış ülkelerle mukayese edildiği zaman
Türkiye'nin geri kaldığını söyledi. Bakan Çelik, "Çevremizdeki Ortadoğu ülkeleriyle bile karşılaştırıldığımız zaman yabancı dil
konusunda durumumuzun iyi olmadığı ortadadır" dedi. İlköğretim 4. sınıftan itibaren yabancı dil dersi verildiği halde
gerekli sonuçların alınmadığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti: "Biz bu konuda bir atak yapıyoruz. Yabancı dil çoğu yerde
İngilizce'dir. Ama biz Avrupa Birliği'ne girmeye hazırlanan bir ülkeyiz. Sadece İngilizce ile kalmak istemiyoruz. Almanca ve
Fransızca'yı, hazırlık sınıfı olan bütün orta öğretim kurumlarında mecburi ikinci yabancı dil yapıyoruz. Talim Terbiye Kurulu'na bu yönde talimat verdim. Önümüzdeki öğretim yılından itibaren Almanca, Fransızca ikinci mecburi yabancı dil olacak."
Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre yabancı dili çeşitlendirme gayretlerinin olduğunu anlatan Bakan Çelik, "Bir kaç ay önce Çince ve Rusça'yı da öğretmen yabancı diller arasına aldık. Türkiye'ye gelen turiste bakıyoruz, gelen turist açısından birinci sırada Almanlar, ikinci sırada Ruslar var. Pilot bölge olarak güneydeki 10 ticaret ve
turizm meslek lisemizde Rusça öğretimine başlanmıştır" diye konuştu.
Türkiye'de yabancı dilin öğretilememesinin temel sebeplerinden birinin, Türkçenin iyi öğretilmemiş olması olduğunu bildiren Bakan
Çelik, şunları söyledi: "Biz ilk ve orta öğretimde 11 yıl boyunca çocuklarımıza ağırlıklı olarak Türkçe dersi okutuyoruz. Ama maalesef yeteri kadar öğrenilemiyor. Üniversitelerde mecburi Türk Dili dersleri yeniden başlıyor. Özellikle Türkçe öğretimi ve yabancı dil öğretimi konusunda
bakanlığımız meseleyi masaya yatırmıştır. Gerekli tedbirler alınmaktadır. Hem Türkçe öğretimi konusunda, Türkçenin daha iyi
öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda hem de yabancı dillerin çeşitlendirilerek öğretilmesi konusunda önümüzdeki yıldan itibaren riskli bir atağa başlayacağımızı buradan duyurmak istiyorum."