Ortaöğretime reform

Ortaöğretim sistemi yeni baştan yapılandırılıyor. Zorunlu eğitim 12 yıl olacak, ders sayısı azaltılacak, 73 olan okul türü beşe indirilecek...
Haber: DİLEK GÜNGÖR / Arşivi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaöğretim sistemini yeniden yapılandırmak için kolları sıvadı: Öğrenciler küçük yaştan itibaren ilgi alanları ve yeteneklerine göre yönlendirilecek. 73 okul türü beşe inecek. Fen, Anadolu ve yeni kurulan sosyal liselere dokunulmayacak. Sistemde bu üçlü dışında genel lise ve meslek liseleri bulunacak.
Meslek liselerine yönlendirilen öğrenciler, tıpkı AB ülkelerindeki gibi bilgi, beceri ve yeteneklerine göre çeşitli programlar seçecek.
Mevcut sistemde meslek liseleri statüsünde bulunan imam-hatip liselerinin mesleki ortaöğretim içinde nasıl yer alacağı ise belirlenmedi. Bu kararı hükümet verecek.
Ortaöğretimde devrim
MEB'in hazırladığı yeniden yapılandırma planına göre Türkiye'de ortaöğretim
sistemi, 'genel ortaöğretim' ve 'mesleki ortaöğretim' olarak ikiye ayrılacak. Anadolu, fen ve sosyal liselerin aynen yaşamasını öngören plana göre, ortaöğretimde ders programları da değişecek.
Öğretmen rapor tutacak
Yeni sistemde, okul öncesinden itibaren çeşitli testler uygulanacak, öğrencilerin yetenekleri saptanacak. Öğretmenler, her yıl kendilerine verilen önerge formlarını doldururak, ders verdiği öğrencilerin yeteneklerini değerlendirecek.
Öğretmen formlarına göre, öğrenciler yetenek ve becerilerine göre mesleklere yönlendirilecek.
Örnek: Cedefop
Mesleki ortaöğretimin yeniden yapılandırılmasında, Avrupa Birliği'nde uluslararası meslek standartları'nı belirleyen Cedefop'un programları örnek alınacak.
Cedefop'ta eğitim, sanat, sosyal bilimler, işletme ve hukuk, fen bilimleri,
mühendislik, üretim ve inşaat, tarım, sağlık ve sosyal hizmetler ile hizmetler adı altında sekiz meslek grubu bulunuyor.
Bu meslek grupları içinde ise matbaa, basın fotoğrafçılığı, ayakkabı tasarımı, plastik sanatlar, cam işletmeciliği, çinicilik, seramik, din bilimleri, bankacılık, toptancılık ve perakendecilik, emlak komisyonculuğu,
muhasebe ve vergilendirme, tıp sekreterliği, canlı bilimi, fiziksel bilimler, bilgisayar, mekanik ve metal işleri, elektrik ve enerji,
elektronik ve otomasyon, kimyatekstil, mobilya ve dekorasyon, harita ve kadastro, yapı ressamlığı gibi meslek dalları yer alıyor. Bu konularla ilgili programlardan mezun olanlara diploma veriliyor.
Hedef zorunlu lise
Sekizinci sınıfın ardından yapılan Anadolu lisesi sınavlarının zorunlu hale getirilmesi de planlanıyor. MEB yetkilileri, öğrencilerin ulusal düzeyde standardını belirlemek için sınavın zorunlu hale getirileceğini vurgularken, sınav puanlarına göre, öğrencilerin genel lise ya da meslek liselerine kayıt yaptırabileceğini belirtti. Sistem yeniden yapılandırılınca zorunlu eğitim sekiz yıldan 12 yıla çıkarılacak.
Ders sayısına ayar
Yeni sistemle ders sayısı azaltılacak. Liselerde beş tür edebiyat dersinin olduğunu belirten yetkililer, yeni müfredat sistemiyle bu sayının bire ineceğini vurguladı. AB'de lise öğrencilerinin bir dönemde yedi ders aldığını belirten yetkililer, Türkiye'de ders sayısının 13 olduğunu, bunun azaltılacağını belirtti.
Gelecek yıl başlıyor
Ortaöğretimin yeniden yapılandırılmasına ilişkin planın 2004-2005 eğitim-öğretim yılında devreye girmesi planlanıyor. MEB, bu konuda, başta ABD, Kanada, Güney Kore, Japonya, İsveç, İrlanda ve İngiltere modellerini inceledi. Ortaöğretimin yeniden yapılandırılması için AB 55 milyon euro'luk hibe, Dünya Bankası ise 300 milyon dolarlık kredi sağlayacak. Plan, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle de tartışılarak 'toplumsal mutabakat' sağlanılmasına çalışılacak.