Ortaokul öğrencilerine Gezi sorgusu

Ortaokul öğrencilerine Gezi sorgusu
Ortaokul öğrencilerine Gezi sorgusu
Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde, Eğitim-Sen Şubesi Kadın Sekreteri görevini de yürüten sınıf öğretmeni Begüm Avşar, Gezi Parkı eylemlerine katıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılmasının ardından geçen yıl okuttuğu, bu yıl ortaokul birinci sınıfa giden öğrencilerinin sözlü ifadelerine başvurulduğunu söyledi.

ADANA - Gezi Parkı eylemleri nedeniyle hakkında açılan soruşturmaları değerlendiren öğretmen Begüm Avşar, 17 Eylül 'de Ceyhan İlçe Milli Eğitim müfettişlerinin kendisinin daire içine aldığı eylem sırasında çekilen bir fotoğraf göstererek yazılı ifadesine başvurduğunu söyledi. Avşar, bu yıl Sarısakal Ortaokulu'na başlayan öğrencilerinin 20'sinin bir sınıfta toplanarak sözlü ifadelerinin alındığını da iddia etti. Öğrencilerin yaşlarının 9-10 arasında değiştiğini belirten Avşar, "Okuldaki arkadaşlarıma kendilerini eyleme çağırıp çağırmadığımı sormuşlar. Daha sonra da bu yıl ortaokula başlayan öğrencilerime benim kendilerine eylemle ilgili bir şey anlatıp anlatmadığımı, eyleme çağırıp çağırmadığımı sormuşlar. Bu, çocukları pedagojik açıdan çöküntüye uğratacak bir durumdur. Bu kabul edilemez" dedi.

SINIF BAŞKANI VE YARDIMCILARI SORGULANDI

Eğitim-Sen Karataş İlçe Başkanı İnal Akoğlu ise ilçedeki bazı okullarda geçen dönem sınıf başkanı ve sınıf başkan yardımcısı olan 20 öğrencinin Gezi Parkı eylemleri ile ilgili yazılı ifadelerine başvurulduğunu söyledi. Akoğlu, müfettişlerin sınıf başkanlarına, geçen eğitim döneminde öğretmenlerin öğrencilerine Gezi Parkı eylemlerine katılmaları konusunda baskı yapıp yapmadığını sorduğunu belirterek, "Müfettişler, 20-25 öğrencimizi bir araya toplayıp sorguya çekmişler. Bazı öğrencilere Karataş'ta üyemiz olan Tayfun Gel'in öğrencilerini zorla eyleme götürdüklerini belirten matbu bir kağıt imzalatmaya çalışmışlar. Kağıdı imzalamayan bazı öğrencileri sıkıştırmışlar" diye konuştu.

İnal Akoğlu, daha sonra bazı öğrencilerin velilerini de yanlarına alarak Karataş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne müfettişlere baskı altında ifade verdiklerini belirten dilekçeleri verdiklerini de kaydetti. (Murat KİBRİTOĞLU/DHA)